PKW o "wyborach kopertowych": Głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. było niemożliwe

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała sprawozdanie dotyczące przeprowadzenia wyborów prezydenckich 28 czerwca i 12 lipca. W dokumencie sporo miejsca poświęcono też wyborom z 10 maja, które odwołano w wyniku umowy zawartej między prezesami PiS i Porozumienia - Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem.

"Na podstawie posiadanych dokumentów i uzyskanych informacji o przebiegu głosowania i wyborów w dniach 28 czerwca i 12 lipca 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które mogły wywrzeć wpływ na wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w sprawozdaniu opublikowanym na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Na podstawie dokumentu Sąd Najwyższy stwierdzi o ważności wyboru prezydenta. W II turze, wynikiem 52,2 proc., zwyciężył ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda

PKW nie stwierdziła naruszeń, które mogłyby wpłynąć na wynik wyborów. "Wpłynęło niewiele skarg"

W sprawozdaniu PKW wskazano, że w czasie głosowania do obwodowych, jak i do okręgowych komisji wyborczych wpłynęło niewiele skarg i interwencji wyborców, a uwagi dotyczyły przede wszystkim nieumieszczenia w spisie wyborców czy niedostarczenia pakietu wyborczego (zwłaszcza w przypadku wyborów za granicą).

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński na uroczystości na Zamku Królewskim

Głosujący zwracali też uwagę na nieodpowiednie ostemplowanie kart do głosowania czy małą powierzchnię lokalu. W pojedynczych przypadkach musiano dokonać zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w związku z "niewykonywaniem zadań", a także z powodu "nietrzeźwości". 

"W ocenie okręgowych komisji wyborczych drobne incydenty i uchybienia, które miały miejsce w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28 czerwca i 12 lipca 2020 r. nie miały żadnego wpływu na prawidłowy przebieg i wyniki głosowania i wyborów.

PKW o nieudanych wyborach 10 maja

Choć wybory odbyły się 28 czerwca i 12 lipca, w sprawozdaniu PKW poinformowała o działaniach podjętych przed wyborami 10 maja (miały odbyć się w całości korespondencyjnie). Podkreślono, że przed tym terminem ustawodawca dokonał licznych zmian w prawie wyborczym, wskazując m.in. na uchwaloną 16 kwietnia tzw. ustawę covidową, która pozbawiła PKW prawnych możliwości ustalenia wzoru i druku kart wyborczych. A to, zdaniem przedstawicieli PKW, sprawiło, że "głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. było niemożliwe". 

"Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że obowiązująca od 18 kwietnia 2020 r. regulacja prawna wprowadzona przez ustawodawcę pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków, co w konsekwencji doprowadziło do nieprzeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r." - czytamy w dokumencie PKW.

W sprawozdaniu PKW wspominano również, że ustawa wprowadzająca powszechne głosowanie korespondencyjne w wyborach 10 maja (uchwalona 6 kwietnia) weszła w życie dzień przed datą głosowania, przez co organy odpowiedzialne m.in. za zapewnienie pakietów wyborczych oraz ich dostarczenie do wyborców, nie były w stanie zrealizować ciążących na nich obowiązków. 

"Sprawiło to, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. się nie odbyło. Zaistniała sytuacja [...] nie jest wprost uregulowana w obowiązujących przepisach prawa. Państwowa Komisja Wyborcza nie mogła zatem sporządzić protokołu głosowania, stwierdzić wyniku wyborów" - ocenili przedstawiciele PKW. 

Więcej o: