Sondaż IBRIS dla WP: 70 proc. młodzieży źle ocenia premiera. Dobry wynik Morawieckiego na wsi

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez IBRIS dla Wirtualnej Polski wskazują, że 53 proc. ankietowanych dobrze ocenia działalności premier, a 47 proc. badanych nie jest zadowolonych z jego pracy. Mateusz Morawiecki może liczyć na największe poparcie na wsi i w małych miastach - najgorzej poradził sobie wśród osób w wieku 18-24 lat.

Badanie  na grupie 1100 osób przeprowadził IBRIS na zlecenie wp.pl. Sondaż potwierdza przepaść w preferencjach wyborczych wsi i dużych miast oraz młodzieży i osób starszych.

Sondaż: 52 proc. osób dobrze ocenia działania premiera. Fatalny wynik wśród młodych

Badanie wskazuje, że 52,6 proc. ankietowanych dobrze ocenia działalność premiera Mateusza Morawieckiego, z czego 20,1 proc. określa jego działania "bardzo dobrze", 12,2 proc. "dobrze", a "raczej dobrze" - 20,3 proc.

Nieprzychylną opinię o premierze ma 43,6 proc. ankietowanych. Wśród tej grupy badanych 20,5 proc. uznaje działania premiera za "zdecydowanie złe", a 8,4 za "złe".

Powodem do niepokoju dla premiera powinny być wyniki wśród najmłodszych badanych. Aż 70 proc. osób w wieku 18-24 źle ocenia jego działalność. Wyniki badania zmieniają się diametralnie w następnej grupie wiekowej. Respondenci w wieku 25-29 lat w większości pozytywnie oceniają premiera - 85 proc. badanych ocenia jego działania jako "dobre" albo "raczej dobre".

Negatywną opinię o premierze ma 74 proc. studentów. Morawieckiego popierają głównie osoby zatrudnione na umowę o prace (57 proc.) i w oparciu o umowę o dzieło/zlecenie (73 proc.).

W pozostałych grupach wiekowych wyniki sondaży są do siebie zbliżone. Około 50 proc. badanych ocenia premiera pozytywnie, jak i negatywnie.

Sondaż pokazuje różnicę pomiędzy wyborcami ze wsi i wielkich miast

Przepaść pomiędzy preferencjami wyborców widać wyraźnie w podziale na duże miasta oraz wsie. 68 proc. mieszkańców regionów wiejskich dobrze ocenia działalność Mateusza Morawieckiego. Liczba pozytywnych opinii o działalności premiera zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby mieszkańców danej miejscowości. W miastach od 50 do 250 tys. mieszkańców negatywne zdanie o działalność premiera ma aż 58 proc. osób.

56 proc. osób z wykształceniem wyższym negatywnie ocenia Morawieckiego, a 37 proc. ocenia jego działalność jako dobrą. Na największe poparcie, premier może liczyć wśród osób z wykształceniem zawodowym lub średnim nieukończonym. W tej grupie popiera go aż 78 proc. osób. Z kolei 72 proc. osób z wykształceniem podstawowym negatywnie ocenia premiera.

Główne źródła informacji dla wyborców

Osoby popierające działalność premiera najczęściej czerpią swoje informacje  z "Wiadomości" TVP oraz TVP Info. Przeciwnicy premiera najczęściej wybierają "Fakty" TVN oraz kanał TVN24. Co ciekawe, zwolennicy Mateusza Morawieckiego niemal nie korzystają z prasy. Z kolei, 66 proc. osób negatywnie oceniających premiera czyta dzienniki, a 53 proc. tygodniki.

Większość osób, deklarujących się jako wierzący i praktykujący, pozytywnie ocenia premiera (82 proc.). 88 proc. niewierzących ocenia jego działalność jak złą.

Dobrym wyznacznikiem poparcia dla premiera jest też odsetek osób pobierających świadczenie 500 plus. 81 proc. osób, które pobiera świadczenie na troje i więcej dzieci dobrze ocenia działalność premiera. Liczba ta zmniejsza się do 57 proc. w przypadku pobierania świadczenia na dwójkę dzieci oraz do 51 proc. w przypadku pobierania pieniędzy tylko na jedno dziecko.

Zobacz wideo Marcin Kierwiński o planach wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego: To swoista próba karania wyborców
Więcej o: