Sondaż: Polacy nie chcą wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Najwięcej przeciwników w małych miastach

Na pytanie, czy Polska powinna wypowiedzieć konwencję stambulską, 15 proc. respondentów udzieliło pozytywnej odpowiedzi. Przeciwnego zdania jest 62 proc. badanych. Jak wynika z sondażu, najmniej zwolenników wycofania się Polski z umowy o zwalczaniu przemocy mieszka w małych miastach i na wsiach.

Badanie przeprowadziła pracownia SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej". W sondażu zadano pytanie "Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna wycofać się z Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, tzw. konwencji stambulskiej?"

Sondaż dot. konwencji stambulskiej. Polacy nie chcą jej wypowiedzenia

Pozytywnej odpowiedzi udzielił 15 proc. badanych, przeciwko wypowiedzeniu konwencji jest 62 proc. 22,9 proc. odpowiedziało, że nie ma w tej sprawie zdania. Prezes agencji SW Research Przemysław Wesołowski zauważa w komentarzu do badania, że znacznie częściej przeciwko wycofaniu się z konwencji są kobiety (70 proc. przy 54 proc. wśród mężczyzn). -  Z uwagi na wiek wycofanie się z konwencji najczęściej krytykują osoby młode, do 24. roku życia -70 proc. z nich. Odstąpienie od przepisów za niesłuszne uważa prawie 70 proc. osób o dochodach mieszczących się w granicach 2001 zł - 3000 zł netto oraz 2 na 3 osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców - mówi.

Zobacz wideo Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie była pisana przez Ordo Iuris? Bodnar komentuje

Najmniej zwolenników wycofania konwencji stambulskiej mieszka w miastach do 20 tys. (12,6 proc.) oraz wsiach i miastach do 100 tys. mieszkańców (14,6 proc.). Z kolei najwięcej w dużych miastach powyżej 500 tys. (19,2 proc.)

Badanie przeprowadzono w dniach 21-22 lipca na grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia. 

Czym jest tzw. konwencja antyprzemocowa?

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli tzw. konwencja stambulska, tworzy ramy dla prawnego przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet na poziomie europejskim. Uznaje strukturalny charakter przemocy wobec kobiet za przemoc ze względu na płeć oraz że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane na podległą wobec mężczyzn pozycję. 

Państwa, które ją ratyfikują, są zobowiązane m.in. do zmiany prawa, tak aby definicja przemocy seksualnej opierała się na braku zgody osoby pokrzywdzonej; zagwarantowania, że prawo jest stosowane wobec przestępców seksualnych również wtedy, gdy pokrzywdzonymi są ich obecne lub byłe partnerki; zapewnienia ochrony i pomocy prawnej ofiarom na każdym etapie postępowania karnego; zakłada ściganie gwałtów z urzędu czy nakłada obowiązek zapewnienia schronisk dla ofiar przemocy.

Więcej o: