Grupa profesorów pisze do Dudy ws. Andrzeja Zybertowicza. "Skrzywdzono znakomitego naukowca"

"Wyrządzono krzywdę jednemu z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych polskich myślicieli w dziedzinie nauk społecznych. Skrzywdzono znakomitego naukowca, dydaktyka, człowieka czynnie angażującego się w prace dla Polski" - pisze w liście otwartym do Andrzeja Dudy grupa naukowców i publicystów. To odpowiedź na poniedziałkową decyzję Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tyułów, które uznało, że prezydencki doradca - Andrzej Zybertowicz - nie powinien uzyskać profesorskiego tytułu.

W poniedziałek 29 czerwca Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w wyniku tajnego głosowania podjęło decyzję odmawiającą przedstawienia prezydentowi kandydatury dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora - informował portal Gazeta.pl. Pięć głosów było za odmową, trzy przeciw, a trzy osoby się wstrzymały.

Wpływ na to miały m.in. trzy recenzje zlecone przez Centralną Komisję, których autorzy byli przeciwni nadawaniu Andrzejowi Zybertowiczowi tytułu profesora, stwierdzając, że nie spełnia on odpowiednich wymogów.

Mamy treść trzech recenzji ws. profesury Zybertowicza. "Wniosek o nadanie tytułu nieuzasadniony" >>>

Zobacz wideo Borys Budka wymienia najważniejsze założenia programu Trzaskowskiego

List otwarty ws. Andrzeja Zybertowicza

Grupa kilkunastu osób, głównie naukowców, zwróciła się w środę w tej sprawie w liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy. Sygnatariusze listu stwierdzili, że informacja dotycząca odmowy przedstawienia dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora "nimi wstrząsnęła".

W ten sposób wyrządzono krzywdę jednemu z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych polskich myślicieli w dziedzinie nauk społecznych. Skrzywdzono znakomitego naukowca, dydaktyka, człowieka czynnie angażującego się w prace dla Polski

- czytamy. W liście stwierdzono, że "część recenzji w przewodzie kwalifikacyjnym nie spełniała wymogów normalnych recenzji naukowych".

Można nie zgadzać się z poglądami Andrzeja Zybertowicza, ale nie można podważać faktu, że posiada on znaczący dorobek naukowy. Uważamy, że ta decyzja jest jednym z przejawów głębokiej choroby nauki polskiej i wyrażamy głęboką solidarność z profesorem Andrzejem Zybertowiczem

- podkreślili sygnatariusze.

Pod listem podpisali się: prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Mirosław Golon (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Tomasz Kozłowski (profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Bronisław Wildstein, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii PAN Warszawa/Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i Krzysztof Wyszkowski

Więcej o: