Andrzej Zybertowicz nie zostanie profesorem. "Brak spełnienia warunków przez kandydata"

Dr hab. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, nie uzyska profesorskiego tytułu - dowiedział się portal Gazeta.pl. Decyzję w tej sprawie podjęło w poniedziałek w tajnym głosowaniu Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Postępowanie w sprawie przyznania Andrzejowi Zybertowiczowi tytułu profesora nauk społecznych wszczęła w listopadzie 2017 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To właśnie z tą uczelnią od lat związany jest socjolog. Sprawa trafiła do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, która - w przypadku pozytywnej weryfikacji - przekazuje wniosek o nadanie profesury do prezydenta.

Pisemne recenzje dorobku naukowego i publikacji Andrzeja Zybertowicza wydało w związku z procedurą pięciu naukowców. Opinie były podzielone. Prof. dr hab. Józef Bańka ocenił, że doradca prezydenta "spełnia wszelkie ustawowo wymagane warunki ubiegania się o tytuł profesora nauk społecznych", wskazując, że jego osiągnięcia są "wartościowe i cenne". Z kolei prof. dr hab. Marcin Król stwierdził, że przedstawione do oceny prace naukowe Andrzeja Zybertowicza są "nieliczne", a ich konkluzje "na tyle niedopracowane, że trudno o polemikę".

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zleciła także trzy inne recenzje, te jednak, jak się dowiadujemy "zawierały konkluzje o braku spełnienia przez Kandydata warunków wymaganych do nadania tytułu naukowego profesora". Co więcej, Sekcja Nauk Humanistycznych i Społecznych dwukrotnie - 7 maja 2019 r. oraz 3 czerwca 2020 r. - rekomendowała odmowę poparcia wniosku dr. hab. Andrzeja Zybertowicza.

Zobacz wideo Biedroń z gorszym wynikiem procentowym niż Ogórek w 2015 roku. Szef sztabu komentuje

Andrzej Zybertowicz nie zostanie profesorem

Jak dowiedział się portal Gazeta.pl, w poniedziałek 29 czerwca Prezydium Centralnej Komisji w wyniku tajnego głosowania podjęło decyzję odmawiającą przedstawienia prezydentowi kandydatury dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora. Pięć głosów było za odmową, trzy głosy były przeciw, a trzy osoby się wstrzymały. Dr Jerzy Deneka, dyrektor biura Centralnej Komisji, podkreśla w przesłanym do nas e-mailu, że "przedmiotowa decyzja została podjęta w wyniku wnikliwej analizy zgromadzonej dokumentacji w sprawie".

"Szczegóły uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia, zarówno uwarunkowania prawne, jak i faktyczne, znajdą swój wyraz materialny w decyzji administracyjnej, która bez zbędnej zwłoki zostanie sporządzona i skierowana do Strony postępowania" - informuje dr Jerzy Deneka.

Więcej o: