Zatrzymana w sprawie plakatów z Szumowskim bez prawa do kontaktu z adwokatem. RPO interweniuje

Adwokat zatrzymanej w prawie plakatów z Łukaszem Szumowskim aktywistki zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję. Jak poinformował, kobiecie uniemożliwiono kontakt z prawnikiem. Zastępca RPO wystosował pismo z prośbą o wyjaśnienie okoliczności zatrzymania do komendanta stołecznego policji.

W poniedziałek warszawska policja zatrzymała kobietę, która zdaniem śledczych jest zamieszana w sprawę rozwieszenia plakatów uderzających w ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Kobieta została zakuta w kajdanki i wyprowadzona z domu przez pięciu mundurowych.

Czytaj więcej: Plakaty z Łukaszem Szumowskim. Policja zatrzymała aktywistkę. "Mamy do czynienia z szykaną"

Zatrzymana za plakaty z Szumowskim bez prawa do kontaktu z adwokatem. Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

We wtorek adwokat kobiety zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję. Jak tłumaczył, zatrzymanej uniemożliwiono kontakt z nim, co uzasadniono "brakiem wykonywania czynności procesowych z jej udziałem".

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, obowiązujące przepisy, w tym art. 245 § 1 k.p.k. nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że zatrzymanemu należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nimi rozmowę. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy w danym momencie są wykonywane lub planowane czynności procesowe z jego udziałem

- czytamy w oświadczeniu RPO. Jak dodaje, "prawo zatrzymanego do kontaktu z prawnikiem wynika także z dyrektywy Parlamentu Europejskiego".

Wątpliwości wzbudziły również okoliczności zatrzymania kobiety opisane w mediach

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się do komendanta stołecznego policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja o wyjaśnienia dotyczące zatrzymania.

Poprosił o podanie, jakie okoliczności faktyczne i prawne stanowiły podstawę do podjęcia decyzji o zatrzymaniu, ze szczególnym uwzględnieniem, które z przesłanek zatrzymania wymienione w art. 244 § 1 k.p.k. [policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstw, nie można ustalić jej tożsamości lub istnieją przesłanki do działania w trybie przyspieszonym - przyp. red.] znalazły zastosowanie w tym przypadku

- czytamy. Trociuk poprosił również o odniesienie się do zarzutu adwokata co do odmowy umożliwienia zatrzymanej kontaktu z adwokatem, a także wniósł też o nadesłanie kopii protokołu zatrzymania.

Zobacz wideo Dlaczego majątki rodzin polityków wciąż nie są jawne?
Niezależnie od tego, RPO poprosił o informacje, czy w tej sprawie policja dokonała innych zatrzymań, jakie były podstawy faktyczne i prawne tych zatrzymań oraz czy, jaki i na jakiej podstawie faktycznej i prawnej w trakcie czynności stosowane były wobec zatrzymanych środki przymusu bezpośredniego.
Więcej o: