Senat przyjął z poprawkami ustawę o wyborach prezydenckich. 94 senatorów było "za"

Senat przyjął ustawę o wyborach prezydenckich z możliwością głosowania korespondencyjnego. "Za" było 94 senatorów, "przeciw" - jeden, cztery osoby wstrzymały się od głosu. Jeszcze we wtorek ustawą zajmie się Sejm.

W poniedziałek po godzinie 23 rozpoczęły się głosowania nad poprawkami do ustawy w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku, przewidującą możliwość głosowania zarówno w sposób tradycyjny, jak i korespondencyjny. 

Senat przyjął uchwałę o wyborach prezydenckich z możliwością głosowania korespondencyjnego. Głosowało 99 senatorów - "za" było 94, "przeciw" - 1, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  Ustawa przewiduje mieszany system głosowania ( w lokalach wyborczych i listownie). Zgodnie z jedną z przyjętych poprawek komitety wyborcze mają mieć co najmniej 10 dni na zgłoszenie nowego kandydata od dnia ogłoszenia przez marszałka Sejmu terminu wyborów.

Ustawa o wyborach prezydenckich przegłosowana w Senacie. W komisjach rozpatrzono 45 poprawek

Późnym popołudniem zakończyły się prace senackich komisji rozpoczętych na posiedzeniu 21 maja. Ustawę zakładająca głosowanie zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie na wniosek przygotowała Zjednoczona Prawica.

W toku prac komisji rozpatrzono 45 poprawek. Większość z nich zyskała pozytywną opinię. Jednogłośnie przyjęto poprawkę odbierającą ministrowi zdrowia możliwość zarządzenia wyłącznego głosowania korespondencyjnego w danej gminie ze względu na sytuację epidemiczną. Teraz ma to być kompetencja Państwowej Komisji Wyborczej.

Komisje pozytywnie zaopiniowały również liczne poprawki senatorów Koalicji Obywatelskiej. Jedna z nich umożliwia wyrażenie poparcia dla nowych kandydatów poprzez platformę ePUAP a nie tylko pisemnie na liście. Kolejna przewiduje, że marszałek Sejmu ustali kalendarz wyborczy w porozumieniu z PKW. A nowi kandydaci będą mieli co najmniej 10 dni na rejestrację komitetu i zebranie wymaganych 100 tysięcy podpisów. Pozytywną opinię większości uzyskała też poprawka, by lokale wyborcze były otwarte od 6 do 22. Wprowadzono też zmianę dającą Sądowi Najwyższemu 16 dni na podjęcie uchwały w sprawie ważności wyborów prezydenckich.

W myśl ustawy organizacją i przeprowadzeniem wyborów ma się zająć Państwowa Komisja Wyborcza. Kandydaci zarejestrowani przez PKW w wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja, po ponownym zgłoszeniu, zostaną uznani za zarejestrowanych w wyborach w kolejnym terminie.

Przepisy zakładają również, że rozporządzenie ministra zdrowia określi wykaz środków ochrony osobistej dla członków obwodowych komisji wyborczych. Minister aktywów państwowych ma natomiast uszczegółowić tryb przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

We wtorek 2 czerwca po południu zbierze się Sejm - według harmonogramu posłowie zbiorą się o godzinie 15, by w bloku głosowań rozpatrywać poprawki Senatu. Pierwotnie obrady miały odbyć się w środę. Kolejny dzień posiedzenia zaplanowano na czwartek. W porządku obrad tego dnia uwzględniono między innymi sprawozdanie komisji dotyczące czwartej odsłony tarczy antykryzysowej.

Więcej o: