Zastępca Ziobry twierdzi, że rząd chce wypowiedzieć konwencję antyprzemocową. "Genderowski bełkot"

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski przekonuje, że władza będzie chciała wypowiedzieć tzw. konwencję antyprzemocową. - To genderowski bełkot ratykowany przez PO i PSL - napisał Romanowski na Twitterze.

"Konwencja stambulska mówi o religii, jako przyczynie przemocy wobec kobiet. Chcemy wypowiedzieć ten genderowski bełkot ratyfikowany przez PO i PSL. Opinia zagranicy nas nie interesuje. Dla nas podstawą jest suwerenne państwo narodowe" - napisał na Twitterze Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

Zobacz wideo Dr Jacek Bartosiak o pokryzysowym scenariuszu dla Europy:

Romanowski jest wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego. Zastąpił Patryka Jakiego, który został wybrany do Parlamentu Europejskiego

Fałszywa teza Romanowskiego

Wpis wiceministra sprawiedliwości, który na tym stanowisku zastąpił wybranego do PE Patryka Jakiego, jest jednak oczywistą nieprawdą. Religia nie jest w konwencji opisana jako przyczyna przemocy. Pojawia się ona w art. 42., dotyczącym "niedopuszczalnego usprawiedliwiania zbrodni, w tym tak zwanych 'zbrodni honorowych'":

Strony podejmują konieczne działania ustawodawcze lub inne mające na celu zagwarantowanie, że w postępowaniu karnym wszczętym w wyniku popełnienia któregokolwiek z aktów przemocy, o których mowa w niniejszej Konwencji, akty takie nie będą usprawiedliwiane względami kulturowymi, zwyczajowymi, religijnymi, tradycyjnymi ani tzw. względami „honoru”. W szczególności dotyczy to stwierdzeń, że ofiara przekroczyła kulturowe, religijne, społeczne lub tradycyjne normy lub zwyczaje stanowiące kryteria właściwego zachowania.

Czym jest konwencja stambulska?

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli tzw. konwencja stambulska, tworzy ramy dla prawnego przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet na poziomie europejskim.

Konwencja uznaje strukturalny charakter przemocy wobec kobiet za przemoc ze względu na płeć, oraz że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane na podległą wobec mężczyzn pozycję. 

Państwa, które ją ratyfikują, są zobowiązane m.in. do zmiany prawa, tak by definicja przemocy seksualnej opierała się na braku zgody osoby pokrzywdzonej, zagwarantowania, że prawo jest stosowane wobec przestępców seksualnych również wtedy, gdy pokrzywdzonymi są ich obecne lub byłe partnerki, zapewnienia ochrony i pomocy prawnej ofiarom na każdym etapie postępowania karnego, zakłada ściganie gwałtów z urzędu czy nakłada obowiązek zapewnienia schronisk dla ofiar przemocy .

Konwencja obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku. Do tej pory została podpisana przez 36 państw, a ratyfikowana (więc formalnie obowiązuje) przez 16. W Polsce ratyfikował ją prezydent Bronisław Komorowski 13 kwietnia 2015 roku. 

Przeczytaj też:

W Gazeta.pl chcemy być dla Was pierwszym źródłem sprawdzonych informacji, ale też wsparciem i inspiracją w tych trudnych czasach. *PRZECZYTAJ NASZĄ DEKLARACJĘ *i weź udział w badaniu >>

Więcej o: