Postępowanie dyscyplinarne ws. sędziego Żurka. Pozwał Zaradkiewicza i chciał, by wykluczono go z SN

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik poinformował, że sędzia Waldemar Żurek będzie miał postępowanie dyscyplinarne za pozwanie Kamila Zaradkiewicza, który pełni funkcję p.o. prezesa Sądu Najwyższego. Żurek zarzucił mu, że nie można go nazwać prawdziwym sędzią, bo wybrała go nowa, polityczna KRS. Chciał też usunięcia Zaradkiewicza z SN.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław W. Radzik poinformował w piątek, że podjęto czynności wyjaśniające w sprawie krakowskiego sędziego Waldemara Żurka, który w czwartek 7 maja pozwał Kamila Zaradkiewicza i reprezentowany przez Sąd Najwyższy Skarb Państwa. Jak opisywał portal OKO Press, Żurek zarzucił Zaradkiewiczowi, że nie jest prawdziwym sędzią, bo został wybrany przez nową KRS. Alarmował także, że w związku z tym Zaradkiewicz nie powinien mieć prawa do podejmowania decyzji w Sądzie Najwyższym, w tym do zwoływania zgromadzenia, które ma wybrać nowego prezesa SN.

Zobacz wideo Sędzia SN: Trzeba zapobiec temu, żebyśmy musieli żyć w kraju, gdzie będą sędziowie

Sędzia Żurek pozwał Zaradkiewicza. Będzie postępowanie dyscyplinarne

Rzecznik dyscyplinarny wskazuje, że wszczyna śledztwo ws. Żurka z powodu: "uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na podjęciu przez ustalonego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie działań prawnych kwestionujących skuteczność powołania Kamila Zaradkiewicza do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego oraz kwestionujących jego stosunek służbowy pełniącego obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego, a w dalszej kolejności kwestionujących umocowanie konstytucyjnego organ Rzeczypospolitej Polskiej - Krajowej Rady Sądownictwa, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości, niezależności i bezstronności, a zatem działań stanowiących uchybienie godności urzędu".

"To pierwsza dyscyplinarka, w której zastosowano ustawę kagańcową" - opisuje OKO. Press. Portal wskazuje, że zarzucone Żurkowi działania "kwestionujące stosunek służbowy sędziego, skuteczność powołania sędziego lub umocowania konstytucyjnego organu RP” to przewinienie opisywane w artykule 107 par. 1 pkt 3 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Przepis ten został wprowadzony przez PiS w ramach tzw. ustawy dyscyplinującej sędziów.

***

W Gazeta.pl chcemy być dla Was pierwszym źródłem sprawdzonych informacji, ale też wsparciem i inspiracją w tych trudnych czasach. PRZECZYTAJ NASZĄ DEKLARACJĘ i weź udział w badaniu >>

Więcej o: