Bodnar odpowiada Przyłębskiej. O wyborach w maju: Rażące naruszenie praw obywatelskich

Adam Bodnar odpowiedział na list Julii Przyłębskiej, zwiadamiający o postępowaniu ws. możliwości przesunięcia terminu wyborów prezydenckich. RPO podtrzymał swoją opinię, że wybory prezydenckie nie mogą odbyć się w maju "ze względu na rażące naruszenie praw obywatelskich".

W środę Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Dotyczy on możliwości zmiany terminu wyborów prezydenckich. - Złożyłam dziś rano wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją artykułu 289 Kodeksu wyborczego, który wyłącza możliwość przesunięcia terminów wyborów" - oświadczyła Elżbieta Witek.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z trybem postępowania przed TK zawiadomiła o postępowaniu  Rzecznika Prawa Obywatelskich. "(...) wyznaczam termin na zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym i przedstawienie pisemnego stanowiska w sprawie przez Rzecznika Praw Obywatelskich do dnia 7 maja 2020 r. do godz. 10" - czytamy w piśmie od Julii Przyłębskiej.

Wybory prezydenckie. Adam Bodnar odpowiedział Julii Przyłębskiej

W odpowiedzi Adam Bodnar zwrócił uwagę, że RPO przysługuje 30-dniowy termin na odpowiedź. "Niemniej - kierując się w tym wypadku zasadą współdziałania organów państwa - RPO przyłączy się do postępowania i przedstawi stanowisko we wskazanym terminie. RPO będzie także wnioskował o przeprowadzenie rozprawy oraz o nierozstrzyganie sprawy na posiedzeniu niejawnym" - poinformował w odpowiedzi Bodnar.

Zobacz wideo „Jeśli kandydaci zdobyli pakiety wyborcze wcześniej, mogły je zdobyć również obce wywiady”

Jednocześnie Rzecznik podtrzymał swoje stanowisko dotyczące wyborów prezydenckich. Jak stwierdził, "ze względu na stan epidemii należy ogłosić przewidziany w art. 228 Konstytucji RP (a faktycznie już mający miejsce) stan nadzwyczajny w postaci stanu klęski żywiołowej", co skutkowałoby przesunięciem terminu wyborów o 90 dni od zakończenia stanu nadzwyczajnego. "Wybory prezydenckie nie mogą się odbyć 10 maja, ani w innych terminach majowych, ze względu na rażące naruszenie praw obywatelskich" - czytamy w komunikacie RPO.

Więcej o: