Kamil Zaradkiewicz mianowany przez Andrzeja Dudę na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Rzecznik prezydenta poinformował o powierzeniu obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Kamilowi Zaradkiewiczowi. Decyzja spowodowana jest tym, że 1 maja sędzia Małgorzata Gersdorf przechodzi w stan spoczynku.

"Na podstawie art.13a par. 1 w zw z art. 111 par. 4 ustawy o SN z dniem 1 maja prezydent Andrzej Duda powierzył wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa SN Sędziemu SN Kamilowi Zaradkiewiczowi do czasu powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego" - napisał Błażej Spychalski.

Małgorzata Gersdorf od maja przechodzi w stan spoczynku. Obowiązki Pierwszego Prezesa SN przejmie Kamil Zaradkiewicz

Z końcem kwietnia upływa sześcioletnia kadencja obecnej Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Jak przekazało biuro prasowe Sądu Najwyższego, od maja sędzia Gersdorf przechodzi w stan spoczynku.

Jak podaje tvpinfo.pl, w połowie kwietnia Sąd Najwyższy poinformował, że w związku z epidemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami odwołany zostaje termin Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Podczas posiedzenia zgromadzenia wybrany miał zostać kandydat na Pierwszego Prezesa SN. Zgromadzenie zostanie zwołane dopiero po ustaniu zakazów nałożonych przez rząd. 

W związku z tą sytuacją prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że powierzy pełnienie obowiązków I Prezesa Sądu Najwyższego jednemu z sędziów. - Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego powinna sześć tygodni przed zakończeniem kadencji zwołać zgromadzenie sędziów SN, a ono z kolei powinno wyłonić pięciu kandydatów na jej następcę i przedstawić ich prezydentowi Rzeczypospolitej. Tak się nie stało. Kilka dni temu prof. Małgorzata Gersdorf wydała zarządzenie, w którym stwierdza, iż przeprowadzenie zgromadzenia nie mogło dojść do skutku ze względów epidemicznych i zapowiada jego zwołanie w jakiejś niesprecyzowanej przyszłości - mówił w wywiadzie dla "Gazety PolskiejAndrzej Duda.

Małgorzata Gersdorf: Nie wywiesiłam żadnej białej flag>>>

Kamil Zaradkiewicz będzie pełnił obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Kamil Zaradkiewicz jest prawnikiem i doktorem habilitowanym nauk prawnych. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa konstytucyjnego, prawa konsumenckiego oraz praw człowieka i obywatela. Do 2016 roku pełnił funkcję dyrektora zespołu orzecznictwa i studiów Trybunału Konstytucyjnego. Od 2018 roku jest w składzie sędziowskim Sądu Najwyższego.

Kamil Zaradkiewicz w 2018 roku, w trakcie kryzysu wokół Sądu Najwyższego w Polsce, zgłosił swoją kandydaturę na sędziego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Po ogłoszeniu tej kandydatury stał się jednym z adresatów listu otwartego grupy profesorów i wykładowców Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w którym zaapelowano, by wycofał swoją kandydaturę. "Ubieganie się w tych warunkach o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego jest zachowaniem, które wspiera działania noszące znamiona deliktu konstytucyjnego i godzi w zasady etyki zawodu prawnika. To postępowanie sprzeniewierza się zarazem wychowawczym powinnościom nauczyciela akademickiego i przysiędze doktorskiej, dlatego budzi nasz zdecydowany sprzeciw" - pisali w 2018 roku profesorowie UW.

Więcej o: