Zawieszono komornika, który zajął rentę 11-letniej Zuzi. Zgłaszają się kolejni poszkodowani

Marcin M., komornik sądowy z Chrzanowa, został zawieszony przez Ministra Sprawiedliwości w pełnieniu obowiązków służbowych. Mężczyzna "zasłynął" nieuprawnioną egzekucją długu, który po śmierci ojca przeszedł na 11-letnią Zuzię.
Zobacz wideo

11-latka z Libiąża w 2018 roku dowiedziała się, że musi spłacić około miliona złotych długu swojego ojca, który zmarł siedem lat wcześniej. Spłaty długu od dziecka zaczęła dochodzić firma windykacyjna, która udzieliła mężczyźnie kredytu na rozruch firmy. Komornik zabierał z renty rodzinnej Zuzi kwotę około 180 złotych. Dzięki interwencji pod nadzorem wiceministra sprawiedliwości komornik wycofał się z nieuprawnionego zajęcia renty dziecka i zwrócił jej rodzinie pieniądze. Chociaż egzekucja komornicza została wstrzymana, to dług pozostaje.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: 11-letnia Zuzia z milionem zł długu po ojcu. "Matka nie miała możliwości, żeby się o tym

Kolejni pokrzywdzeni , nielegalne zajmowanie mienia

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez komornika oraz zwrócił się o objęcie sprawy nadzorem służbowym.

Postępowanie kontrolne ujawniało nieprawidłowości w pracy komornika. W związku z tym prezes Sądu Rejonowego w Chrzanowie złożył wniosek o odwołanie Marcina M. z zajmowanego stanowiska z uwagi na rażące i uporczywe naruszanie prawa. Kontrola w kancelarii komorniczej wykazała między innymi, że komornik wydawał pieniądze na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem. Po licznych publikacjach medialnych na temat pracy Marcina M., osoby poszkodowane przez komornika zgłaszały nielegalne zajęcia mienia, wywieranie presji na dłużników i wejścia do ich domów położonych poza rewirem działania komornika.

Więcej o: