Senat przyjął uchwałę ws. "dewastacji polskiego wymiaru sprawiedliwości"

Senat przyjął w czwartek uchwałę, w której domaga się zaprzestania represji wobec sędziów, jak również poszanowania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.
Zobacz wideo

Za przyjęciem uchwały, której projekt przygotowali senatorowie Koalicji Obywatelskiej, głosowało 51 senatorów, przeciw było 42, nikt nie wstrzymał się od głosu. W dokumencie znalazły się zapisy m.in. o "niewyobrażalnej dewastacji polskiego wymiaru sprawiedliwości".

Senatorowie podkreślają, że w ciągu zaledwie czterech lat "zniszczony został autorytet Trybunału Konstytucyjnego", "łamiące konstytucję zmiany dokonane w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa w znacznym stopniu uzależniły ten organ od władzy wykonawczej", zaś wyroki i uchwały Sądu Najwyższego są "jawnie dyskredytowane".

W uchwale wyrażono również wsparcie "dla tych wszystkich sędziów, a także reprezentantów innych zawodów prawniczych, którzy odważnie, mimo gróźb i represji, przeciwstawiają się dewastacji wymiaru sprawiedliwości i często ponoszą z tego powodu dotkliwe konsekwencje”.

Uchwałę kończy deklaracja, w której "Senatorowie RP" zapewniają, że "nadejdzie czas, gdy krzywdy zostaną naprawione, a zachowania niegodne i niezgodne z prawem - osądzone".

Kolejny sprzeciw wobec zmian w sądownictwie

Izba wyższa parlamentu zdążyła już pośrednio wyrazić stanowisko wobec zmian w sądownictwie przeprowadzanych przez PiS. W styczniu Senat odrzucił tzw. ustawę kagańcową (za odrzuceniem projektu nowego prawa opowiedziało się 51 senatorów). 

Głosowanie w Senacie poprzedziły wydanie przez Komisję Wenecką opinii na temat ustawy represyjnej, senacka debata i prace w komisjach sejmowych. Wśród uczestników debat byli prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki, RPO Adam Bodnar czy przedstawiciele środowisk sędziowskich z Polski i zagranicy.

Ustawa represyjna, uchwalona ostatecznie przez Sejm, który odrzucił decyzję Senatu, zakłada m.in. kary za podważanie statusu sędziów czy też decyzji podejmowanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Wobec sędziów przewidywany jest szereg kar: odsunięcie od sprawowanej funkcji, grzywna lub przeniesienie. Prezydent podpisał ustawę 4 lutego, a nowe prawo zaczęło obowiązywać tydzień później.

Więcej o: