Ustawa dyscyplinująca weszła w życie. Iustitia wzywa sędziów do "wierności złożonemu ślubowaniu"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia apeluje do sędziów, aby nie tylko "pozostali wierni złożonemu ślubowaniu", ale również działali na rzecz "wyjaśnienia ważności powołania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa" i "możliwości orzekania osób powołanych w politycznej procedurze". To reakcja na ustawę dyscyplinującą, która w piątek weszła w życie. Iustita jednocześnie opublikowała listę kilkuset sędziów, którzy byli rekomendowani przez nową KRS.

Według Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, ustawa dyscyplinująca "niszczy samorząd sędziowski", "odbiera sądom swobodę orzekania", a sędziom "głos i niezawisłość".

"Poprzez obwarowany licznymi sankcjami, skierowanymi przeciwko sędziom, zakaz badania kwestii czy sąd był należycie obsadzony i bezstronny, niweczy dorobek prawny cywilizacji śródziemnomorskiej, a w szczególności Polski i Unii Europejskiej" - wskazuje Iustitia w opublikowanym w piątek oświadczeniu.

Sędziowie podkreślają, że nowe przepisy są sprzeczne nie tylko z Konstytucją RP, ale również Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie zwróciło się do wszystkich sędziów, "aby pozostając wierni złożonemu ślubowaniu, nie ustawali w działaniach zmierzających do wyjaśnienia ważności powołania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa czy możliwości orzekania osób powołanych w politycznej procedurze". Iustitia przywołała przykład sędziego Pawła Juszczyszyna, który chciał sprawdzić prawo do orzekania innego sędziego powołanego przez nową KRS.

Nawet jeżeli teraz będą wiązały się z tym nasilone represje, to nie możemy zaprzepaścić nadrzędnej wartości, jaką jest służba dla społeczeństwa na straży Konstytucji i Traktatów Europejskich. SSP Iustitia w sposób aktywny będzie pomagało w realizacji powyższych celów, a jednocześnie dołoży wszelkich starań by minimalizować negatywne skutki represji. Odbieranie głosu i swobody orzekania sędziom to odbieranie głosu i swobody życia obywatelom.

- czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia.

>>> Cimoszewicz o prezydencie: Duda nie zasługuje na szacunek. To krzywoprzysięzca

Zobacz wideo

Jednocześnie Iustitia opublikowała na swojej stronie internetowej pełną listę sędziów powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę i rekomendowanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Obejmuje ona łącznie 357 nazwisk (stan na 14 lutego 2020 r.).

Przypomnijmy: Sejm w marcu 2018 r. mimo protestów środowisk opozycyjnych i prawniczych wybrał 15 nowych członków KRS. W styczniu tego roku Sąd Najwyższy stwierdził w uchwale trzech połączonych izb, że sędziowie wyłonieni przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni orzekać.

Ustawa dyscyplinująca sędziów

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw - nazywana również ustawą dyscyplinującą - weszła w życie w piątek.

Zakłada ona m.in. zakaz podejmowania przez kolegium lub samorząd sędziowski uchwał "podważających zasady funkcjonowania władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów". Sędziowie będą mogli też odpowiadać dyscyplinarnie za "działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej".

Więcej o: