Prezydent nie nada odznaczeń wszystkim zgłoszonym pracownikom KAS. Nie mówi dlaczego

Z 268 pracowników Krajowej Administracji Skarbowej wskazanych do wyróżnienia za rok 2019 prezydent odrzucił 65 osób. Nie podał przy tym uzasadnienia swojej decyzji, bo, jak twierdzi jego kancelaria, nie musi tego robić. Wywołało to oburzenie wśród pracowników KAS.

Jak podaje "Rzeczpospolita", na wniosek ministra finansów Andrzej Duda miał uhonorować Medalem za Długoletnią Służbę 268 pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Prezydent jednak odrzucił ponad 1/3 wniosków nie uzasadniając swojej decyzji. W Warszawie, Lublinie, Rzeszowie i Zielonej Górze odmowę otrzymał co drugi kandydat. W Olsztynie i Gdańsku odznaczenia dostali wszyscy.

Istnieją trzy stopnie Medalu za Długoletnią Służbę: złoty za 30 lat pracy, srebrny za 20 lat i brązowy - 10 lat. Wniosek o nadanie tego odznaczenia, zgodnie z ustawą, powinien zawierać informację o osiągnięciach i zasługach kandydata. Z 268 pracowników KAS wskazanych do wyróżnienia za rok 2019 Kancelaria Prezydenta odrzuciła 65 osób. Nie podano przyczyn tej decyzji. Wiadomo jednak, jak podaje "Rzeczpospolita", że urzędnicy Andrzeja Dudy nie prosili ani o wyjaśnienie, ani o doprecyzowanie zasług zgłoszonych osób.

Nie ma wzoru ani wymagań, jakie ma zawierać uzasadnienie do odznaczenia

- podkreśla jeden z urzędników w rozmowie z dziennikiem. W żadnym negatywnie rozpatrzonym wniosku nie ma adnotacji, dlaczego został odrzucony.

Decyzja prezydenta wywołała oburzenie wśród pracowników KAS

"Rzeczpospolita" zapytała Kancelarię Prezydenta dlaczego, mimo że wnioski spełniały wymogi ustawy i rozporządzenia, zostały odrzucone. W odpowiedzi otrzymała informację, że "zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na niewystarczające uzasadnienie zasług kandydatów przedstawionych do nadania odznaczenia". Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że decyzja dotycząca nadawania odznaczeń należy do prerogatyw prezydenta i nie wymaga ona "uzasadnienia faktycznego", ponieważ nie stanowi decyzji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wywołało to wzburzenie wśród pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Tych ludzi wystawiono pod pręgierz, bo skoro nie przyznano medalu, a wniosek był, to widocznie się nie należało albo mieli coś za paznokciami

- powiedział "Rzeczpospolitej" jeden z pracowników instytucji.

>>> Wszystkie żarty i żarciki prezydenta Dudy. Zobacz wideo:

Zobacz wideo
Więcej o: