Kancelaria Sejmu ujawnia, ilu sędziów poparło kandydatów do KRS. Samych list wciąż nie publikuje

Kancelaria Sejmu udostępniła w sieci wykaz członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych w marcu 2018 r. wraz z liczbą podpisów. Nie są to jednak pełne listy poparcia, do których ujawnienia zobowiązał Kancelarię m.in. Naczelny Sąd Administracyjny.

Kancelaria Sejmu w poniedziałek wieczorem opublikowała wykaz wybranych w marcu 2018 r. członków Krajowej Rady Sądownictwa wraz z liczbą podpisów, które zdobyli. Jednocześnie nie opublikowano pełnych list poparcia kandydatów do KRS, które zawierałyby nazwiska osób podpisanych pod kandydaturami.

"Pomiędzy 23, a 25 stycznia 2018 r. wpłynęły zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa poparte przez grupy co najmniej 2 000 obywateli lub 25 sędziów" - wskazuje Kancelaria Sejmu.

Jak wynika z komunikatu, poszczególni kandydaci zostali zgłoszeni:

1)     Dariusz Drajewicz                          - przez grupę 25 sędziów

2)     Jarosław Dudzicz                           - przez grupę 38 sędziów

3)     Grzegorz Furmankiewicz              - przez grupę 27 sędziów

4)     Marek Jaskulski                             - przez grupę 28 sędziów

5)     Joanna Kołodziej-Michałowicz    - przez grupę 30 sędziów

6)     Jędrzej Kondek                              - przez grupę 29 sędziów

7)     Teresa Kurcyusz-Furmanik         - przez grupę 2130 obywateli oraz grupę 32 sędziów

8)      Mariusz Lewiński                         - przez grupę 2160 obywateli

9)      Ewa Łąpińska                              - przez grupę 29 sędziów

10)    Zbigniew Stanisław Łupina      - przez grupę 57 sędziów

11)    Leszek Mazur                               - przez grupę 40 sędziów

12)    Maciej Andrzej Mitera                 - przez grupę 25 sędziów

13)    Maciej Nawacki                           - przez grupę 28 sędziów

14)    Dagmara Pawełczyk-Woicka   - przez grupę 28 sędziów

15)    Robert Pelewicz                          - przez grupę 28 sędziów

16)    Rafał Puchalski                           - przez grupę 25 sędziów

17)    Paweł Kazimierz Styrna             - przez grupę 26 sędziów

18)    Mariusz Witkowski                      - przez grupę 31 sędziów

Kancelaria Sejmu wskazuje, że wyżej wymienionych kandydatów poparło łącznie 364 sędziów, z czego 89 udzieliło poparcia więcej niż jednemu sędziemu.

>>> Czarnecki wymienia, dlaczego Polacy mogą mieć pretensje do UE

Zobacz wideo

W komunikacie odniesiono się również do faktu, że niektórzy sędziowie w rozmowie z mediami deklarowali wycofanie poparcia dla danego kandydata. Tak było w przypadku Macieja Nawackiego, który zdobył 28 podpisów, ale czworo sędziów miało ostatecznie zmienić zdanie.

Żaden przepis ustawy o KRS nie przewiduje możliwości wycofania raz udzielnego kandydatowi do KRS poparcia. Podobnie jak sędzia nie może wycofać się z wydanego wyroku, nie może po podpisaniu listy poparcia wycofać tego podpisu. Zarówno z opinii Biura Analiz Sejmowych, jak i opinii zewnętrznej, sporządzonej przez dr hab. Marka Dobrowolskiego wynika, że ze względu na brak przepisów umożliwiających wycofanie raz udzielonego poparcia, oświadczenie o wycofaniu poparcia jest bezskuteczne.

- zaznacza Kancelaria Sejmu.

Sprawa ujawnienia list poparcia do KRS

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w marcu 2018 r. roku Sejm wybrał na czteroletnią kadencję 15 sędziów-członków KRS. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Do Kancelarii Sejmu składane były wnioski, między innymi polityków i organizacji społecznych, o informacje dotyczące imion, nazwisk i miejsc orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS. Szef Kancelarii Sejmu odmawiał udostępnienia tych informacji wszystkim, którzy się o nie ubiegali.

Mimo wstępnych zapewnień, że listy poparcia dla kandydatów do KRS zostaną upublicznione (w tej sprawie zapadł też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego), tak się nie stało, a Kancelaria Sejmu zgłosiła się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes UODO zobowiązał Kancelarię do tego, by nie ujawniać tychże list ze względu na ochronę danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

Więcej o: