Kancelaria Sejmu ujawnia, ilu sędziów poparło kandydatów do KRS. Samych list wciąż nie publikuje

Kancelaria Sejmu udostępniła w sieci wykaz członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych w marcu 2018 r. wraz z liczbą podpisów. Nie są to jednak pełne listy poparcia, do których ujawnienia zobowiązał Kancelarię m.in. Naczelny Sąd Administracyjny.

Kancelaria Sejmu w poniedziałek wieczorem opublikowała wykaz wybranych w marcu 2018 r. członków Krajowej Rady Sądownictwa wraz z liczbą podpisów, które zdobyli. Jednocześnie nie opublikowano pełnych list poparcia kandydatów do KRS, które zawierałyby nazwiska osób podpisanych pod kandydaturami.

"Pomiędzy 23, a 25 stycznia 2018 r. wpłynęły zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa poparte przez grupy co najmniej 2 000 obywateli lub 25 sędziów" - wskazuje Kancelaria Sejmu.

Jak wynika z komunikatu, poszczególni kandydaci zostali zgłoszeni:

1)     Dariusz Drajewicz                          - przez grupę 25 sędziów

2)     Jarosław Dudzicz                           - przez grupę 38 sędziów

3)     Grzegorz Furmankiewicz              - przez grupę 27 sędziów

4)     Marek Jaskulski                             - przez grupę 28 sędziów

5)     Joanna Kołodziej-Michałowicz    - przez grupę 30 sędziów

6)     Jędrzej Kondek                              - przez grupę 29 sędziów

7)     Teresa Kurcyusz-Furmanik         - przez grupę 2130 obywateli oraz grupę 32 sędziów

8)      Mariusz Lewiński                         - przez grupę 2160 obywateli

9)      Ewa Łąpińska                              - przez grupę 29 sędziów

10)    Zbigniew Stanisław Łupina      - przez grupę 57 sędziów

11)    Leszek Mazur                               - przez grupę 40 sędziów

12)    Maciej Andrzej Mitera                 - przez grupę 25 sędziów

13)    Maciej Nawacki                           - przez grupę 28 sędziów

14)    Dagmara Pawełczyk-Woicka   - przez grupę 28 sędziów

15)    Robert Pelewicz                          - przez grupę 28 sędziów

16)    Rafał Puchalski                           - przez grupę 25 sędziów

17)    Paweł Kazimierz Styrna             - przez grupę 26 sędziów

18)    Mariusz Witkowski                      - przez grupę 31 sędziów

Kancelaria Sejmu wskazuje, że wyżej wymienionych kandydatów poparło łącznie 364 sędziów, z czego 89 udzieliło poparcia więcej niż jednemu sędziemu.

>>> Czarnecki wymienia, dlaczego Polacy mogą mieć pretensje do UE

Zobacz wideo

W komunikacie odniesiono się również do faktu, że niektórzy sędziowie w rozmowie z mediami deklarowali wycofanie poparcia dla danego kandydata. Tak było w przypadku Macieja Nawackiego, który zdobył 28 podpisów, ale czworo sędziów miało ostatecznie zmienić zdanie.

Żaden przepis ustawy o KRS nie przewiduje możliwości wycofania raz udzielnego kandydatowi do KRS poparcia. Podobnie jak sędzia nie może wycofać się z wydanego wyroku, nie może po podpisaniu listy poparcia wycofać tego podpisu. Zarówno z opinii Biura Analiz Sejmowych, jak i opinii zewnętrznej, sporządzonej przez dr hab. Marka Dobrowolskiego wynika, że ze względu na brak przepisów umożliwiających wycofanie raz udzielonego poparcia, oświadczenie o wycofaniu poparcia jest bezskuteczne.

- zaznacza Kancelaria Sejmu.

Sprawa ujawnienia list poparcia do KRS

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w marcu 2018 r. roku Sejm wybrał na czteroletnią kadencję 15 sędziów-członków KRS. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Do Kancelarii Sejmu składane były wnioski, między innymi polityków i organizacji społecznych, o informacje dotyczące imion, nazwisk i miejsc orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS. Szef Kancelarii Sejmu odmawiał udostępnienia tych informacji wszystkim, którzy się o nie ubiegali.

Mimo wstępnych zapewnień, że listy poparcia dla kandydatów do KRS zostaną upublicznione (w tej sprawie zapadł też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego), tak się nie stało, a Kancelaria Sejmu zgłosiła się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes UODO zobowiązał Kancelarię do tego, by nie ujawniać tychże list ze względu na ochronę danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.