Morawiecki zoy wniosek do TK ws. uchway SN. "Pan prezydent i pan premier maj wsplne zdanie"

Premier Mateusz Morawiecki zoy wniosek do Trybunau Konstytucyjnego o zbadanie zgodnoci z konstytucj przepisw, na podstawie ktrych trzy izby Sdu Najwyszego wyday uchwa dotyczc zawieszenia orzekania przez sdziw izby dyscyplinarnej oraz niektrych sdziw Sdu Najwyszego.

Jak podkreślił rzecznik rządu Piotr Mueller, prezydent Andrzej Duda kilka dni temu złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który również dotyczy uchwały SN.

Pan prezydent i pan premier mają wspólną opinię, wspólne zdanie w tym zakresie, że te przepisy nie powinny być wykorzystane w taki sposób jaki zrobił to Sąd Najwyższy i w związku z tym organem, który powinien to zbadać, który jest konstytucyjnie do tego umocowany, jest Trybunał Konstytucyjny, który po takich wnioskach powinien orzec w tym zakresie i ostatecznie rozstrzygnąć tę kwestię

- podkreślił rzecznik rządu. Jak zaznaczył Mueller, premier podnosi w skardze, że przepisy wykorzystane przez Sąd Najwyższy do podjęcia tej uchwały są niezgodne z konstytucją i ingerują w prerogatywy prezydenta do powoływania sędziów oraz kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa do przedstawiania tych sędziów.

Spór kompetencyjny między Sejmem RP a Sądem Najwyższym oraz między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym będzie rozpatrywany przez Trybunał Konstytucyjny 25 lutego.

>>> Po co PiS-owi wojna o sądy? Gdula: chcieliby już nie mówić o sądach, ale muszą. Zobacz wideo:

Zobacz wideo