Trybunał Konstytucyjny: Do czasu rozstrzygnięcia sporu stosowanie uchwały Sądu Najwyższego wstrzymane

Trybunał Konstytucyjny przekazał, że do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałkini Sejmu ws. sporu kompetencyjnego, wstrzymane zostaje stosowanie uchwały trzech połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy wniosku marszałkini Sejmu Elżbiety Witek, w którym domagała się rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym. Złożono je 22 stycznia, a więc dzień przed posiedzeniem trzech izb Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej: Ziobro i jego ludzie nazywali uchwałę SN "nieważną". Eksperci odpowiadają: Twierdzenia bez oparcia

Tymczasem Sąd Najwyższy 23 stycznia orzekł, że w takich przypadkach, gdy w składzie sądu znajduje się osoba powołana na urząd sędziego na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, mamy do czynienia z "nienależytą obsadą sądów". Uchwała ta nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem podjęcia uchwały (23 stycznia), natomiast już do kolejnych - tak. W ten sposób np. w Łodzi odsunięto tak wybranego sędziego od nowych spraw.

>>> Girzyński komentuje ostre słowa prezydenta o sędziach:

Zobacz wideo

Czytaj więcej: Pierwsze efekty uchwały SN. Sąd w Łodzi wstrzymał przyznawanie spraw sędziemu wskazanemu przez KRS

TK wstrzymuje wykonywanie uchwały SN. Trzech sędziów zgłosiło zdania odrębne

28 stycznia (29 stycznia ogłoszono je w Monitorze Polskim) głos w sprawie zabrał Trybunał Konstytucyjny, wydając postanowienie o tymczasowym uregulowaniu kwestii spornych w sprawie o sygnaturze. Kpt 1/20 (taki numer nosi wniosek Witek o zbadanie sporu kompetencyjnego). Składowi przewodniczyła prezeska TK Julia Przyłębska, a sędzią sprawozdawcą była Krystyna Pawłowicz.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Sąd Najwyższy powinien "wstrzymać kompetencje do wydawania uchwał" w związku ze zgodnością z prawem krajowym etc. niektórych przepisów polskiego prawa. W postanowieniu pada też:

Wstrzymać stosowanie, od dnia jej wydania, uchwały składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.

Tym samym TK stwierdził, że nie można stosować uchwały SN w związku z toczącą się sprawą o spór kompetencyjny i orzeczenia składów sędziowskich, w których zasiadali sędziowie wybrani przez nową KRS, obowiązują i są utrzymane w mocy. Wstrzymanie uchwały obowiązuje do 25 lutego.

Orzeczenie z 28 stycznia - czytamy w Monitorze Polskim - zapadło większością głosów. Na pewno - to wynika z podpisu na dokumencie - zdanie odrębne złożyli sędziowie TK: Piotr Pszczółkowski, Leon Kieres oraz Jarosław Wyrembak.

Rozprawa w tej sprawie zaplanowana jest na 25 lutego tego roku. TK będzie obradował w pełnym składzie, któremu przewodzić będzie Julia Przyłębska, natomiast sędzią sprawozdawcą będzie Krystyna Pawłowicz.