Morawiecki składa wniosek do TK ws. uchwały SN. "Sędziowie chcą się postawić ponad konstytucją"

Podczas konferencji Mateusz Morawiecki stwierdził, że uchwałą Sądu Najwyższego "sędziowie chcą się postawić ponad konstytucją". Dodał, że to poprzednia Krajowa Rada Sądownictwa była "powołana z uchybieniami proceduralnymi". Zapowiedział też, że złoży w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

W czwartek Sąd Najwyższy orzekł, że sędziowie wskazani przez nową Krajową Radę Sądownictwa są nieuprawnieni do orzekania. Oznacza to, że w przypadku, gdy w składzie sądu znajduje się osoba powołana na urząd sędziego na wniosek nowej KRS mamy do czynienia z "nienależytą obsadą sądów". Podczas konferencji prasowej do decyzji SN odniósł się premier Mateusz Morawiecki.

Chcę podkreślić, że ta sprawa jest bardzo poważna. Część sędziów Sądu Najwyższego przypisuje sobie prawo do stanowienia prawa, podczas gdy takie prawo ma wyłącznie Sejm i Senat w porządku konstytucyjnym państwa polskiego. Stąd moje bardzo poważne wątpliwości co do tej uchwały

- powiedział Mateusz Morawiecki. Dodał, że SN przypisuje sobie również kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. Oświadczył, że tylko TK może rozstrzygać w sporach kompetencyjnych między organami państwa.

"To poprzednia KRS była powołana z uchybieniami proceduralnymi"

Premier przytoczył artykuły 144 i 179 konstytucji, które, jak, powiedział, jasno stanowią, że to prezydent powołuje sędziów.

Jeżeli występują jakiekolwiek nieprawidłowości w powoływaniu na wcześniejszych etapach procedury, to prerogatywa prezydenta sanuje te nieprawidłowości, a można przecież, zgodnie z orzeczeniem TK z czerwca 2017 roku, powiedzieć, że to poprzednia KRS ze względu na kadencyjność, w jaki sposób ona była wcześniej niewłaściwie rozumiana, była powołana z uchybieniami proceduralnymi

- stwierdził premier. Morawiecki ogłosił, że składa do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów, na podstawie których SN podjął uchwałę

Jak dodał, jest to bardzo niebezpieczne dla sytuacji prawnej w Polsce i "stabilności ustrojowej". Stwierdził, że czwartkową uchwałą "sędziowie chcą się postawić ponad konstytucją".

>>> Fiasko reformy sądownictwa? Wicerzecznik PiS odpowiada. Zobacz wideo:

Zobacz wideo
Więcej o: