Iustitia reaguje na słowa Dudy. Zarzuca mu kłamstwo i mowę nienawiści. Ostrzega przed "aktami przemocy"

Sędziowskie stowarzyszenie Iustitia odniosło się do ostatnich wypowiedzi Andrzeja Dudy w Zwoleniu i Katowicach. Sędziowie stwierdzają, że prezydent "realizuje kampanię nienawiści", a jego twierdzenia są "kłamliwe". Iustitia przedstawiła też stanowisko ws. słów poznańskiego sędziego Jarosława Ochockiego.

"Stowarzyszenie Sędziów Polskich 'Iustitia' wyraża stanowczy sprzeciw wobec kampanii nienawiści skierowanej przeciwko sędziom, realizowanej przez urzędującego Prezydenta RP Andrzeja Dudę przy okazji spotkań przedwyborczych w Zwoleniu i Katowicach" - czytamy w uchwale zarządu stowarzyszenia. Sędziowie zwracają uwagę, że "twierdzenie, że sądy są przeszkodą do prawidłowego rozwoju Polski jest kłamliwe".

Iustitia wydała uchwałę ws. słów Andrzeja Dudy nt. sędziów

(...) sugerowanie, że sędziowie są nieodpowiedzialni i 'powinni być eliminowani', gdyż inaczej 'Polska nigdy nie będzie normalnym państwem' jest przykładem mowy nienawiści

- czytamy w uchwale. Ta mowa nienawiści - piszą dalej członkowie stowarzyszenia - "może skutkować aktami przemocy skierowanymi wobec poszczególnych sędziów". Iustitia przypomina, że zgodnie z konstytucją sądy obok władzy ustawodawczej i wykonawczej są trzecią, równorzędną władzą. "Niezależny wymiar sprawiedliwości stanowi podstawową gwarancję praw i wolności obywateli przysługujących im z mocy Konstytucji RP. Podważanie tych wartości przez Prezydenta RP jest niedopuszczalne i sprzeczne z polskim porządkiem prawnym" - stwierdza Iustitia.

"Nie chcemy, aby historia ta się powtórzyła"

Na stronie stowarzyszenia pojawiło się też stanowisko stałego prezydium Forum Współpracy Sędziów, którzy również protestują przeciwko ostatnim wypowiedziom prezydenta Dudy, a także "używania mowy nienawiści" przez Ministerstwo Sprawiedliwości. "Przypominamy, że w naszej historii znane już były przypadki, kiedy politycy, dla doraźnych celów politycznych, wykorzystywali różne grupy społeczne antagonizując je. Nie chcemy, aby historia ta się powtórzyła" - czytamy w stanowisku. FWS przypomina też, że słowa prezydenta "mogą doprowadzić do zwiększenia agresji, której ofiarami będą właśnie sędziowie i ich rodziny".

>>> Andrzej Duda w Zwoleniu: Nie będą nam w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć

Zobacz wideo

"Apelujemy o zaprzestanie wypowiedzi szkalujących sędziów, podważających ich dobre imię, naruszających ich godność osobistą, przynależną każdemu człowiekowi. Nie służy to dobru wspólnemu, jakim jest nasza wspólna Ojczyzna" - piszą sędziowie.

Stanowisko ws. sędziego Jarosława Ochockiego

Iustitia w oddzielnym stanowisku odniosła się także do czynności, jakich podjęcie wobec Jarosława Ochockiego zapowiedział zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik. Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Jarosław Ochocki we wpisie na Twitterze stwierdził, że Andrzej Duda jest "złym człowiekiem i marnym prezydentem", a także "szkodzi Polsce".

W ocenie Iustitii czynności zapowiedziane przez Radzika "są całkowicie bezpodstawne". Stowarzyszenie przekonuje, że zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych rzecznik dyscyplinarny SSP i jego zastępcy "nie są uprawnieni do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub podejmowania czynności wyjaśniających wobec sędziego sądu okręgowego". Iustitia przekonuje, że Ochocki reagował na "krzywdzące słowa prezydenta" i jego wypowiedź "ma charakter krytycznej opinii, do której ma prawo każdy obywatel". "W żadnym wypadku nie wyczerpuje to znamion przestępstwa znieważenia Prezydenta RP, co z pewnością jest wiadome podejmującemu czynności zastępcy Rzecznika" - czytamy.

Więcej o: