Senat odrzucił tzw. ustawę kagańcową. Nowelizacja wróci teraz do Sejmu

Senat odrzucił tzw. ustawę kagańcową. Głosowało 99 senatorów, za odrzuceniem ustawy opowiedziało się 51, przeciwko było 48, żaden się nie wstrzymał. Nowele sądowe wrócą teraz do Sejmu.

Wbrew zapowiedziom, Senat o wiele wcześniej zagłosował w sprawie nowelizacji ustaw sądowych, nazywanych "kagańcowymi" lub "dyscyplinującymi", które przyjął wcześniej Sejm. Po godz. 15 senatorowie, gdy posiedzenie prowadził marszałek Senatu Tomasz Grodzki, zagłosowali w sprawie odrzucenia nowel sądowych w całości.

Senat odrzuca "ustawę kagańcową". Nowela wraca do Sejmu

"Za" było 51 senatorów, "przeciw" - 48, żaden z nich się nie wstrzymał. Zgodnie z prawem "ustawa kagańcowa" wraca teraz do Sejmu, Posłowie w izbie niższej mogą odrzucić sprzeciw Senatu, wystarczy do tego bezwzględna większość głosów (liczba głosów "za" musi być większa niż suma głosów "przeciw" i "wstrzymujących się"), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (kworum). Jeśli Sejmowi nie uda się odrzucić sprzeciwu Senatu, ustawa upada i nie wchodzi w życie.

Senat. Wyniki głosowania ws. ustawy kagańcowejSenat. Wyniki głosowania ws. ustawy kagańcowej senat.gov.pl

Głosowanie poprzedziły wydanie przez Komisję Wenecką opinii na temat ustawy represyjnej, senacka debata i prace w komisjach sejmowych. Wśród uczestników debat byli prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki, RPO Adam Bodnar czy przedstawiciele środowisk sędziowskich z Polski i zagranicy.

Spory o ustawę represyjną:

Projekt nowel sądowych trafił do Sejmu w połowie grudnia jako projekt poselski. Przyjęto je 20 grudnia. Nowelizacja zakłada m.in. kary za podważanie statusu sędziów czy też decyzji podejmowanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Wobec sędziów przewidywany jest szereg kar: odsunięcie od sprawowanej funkcji, grzywna lub przeniesienie.

Ustawa wprowadza też zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa SN: kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN; w razie braku kworum (co najmniej 84 członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN) do ważności wyboru wymagana będzie obecność co najmniej 32 członków zgromadzenia ogólnego.

Więcej o: