Sędzia Juszczyszyn zaskarżył decyzję o odwołaniu delegacji. Pismo trafiło do resortu Ziobry

Sędzia Paweł Juszczyszyn, odwołany przez resort sprawiedliwości z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie, skierował do ministerstwa skargę na tę decyzję. Według Juszczyszyna, odwołanie z delegacji to reakcja na wydane przez niego orzeczenie.

W listopadzie sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn, rozpatrując apelację w sprawie, w której orzekał sędzia nominowany przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa, wezwał Kancelarię Sejmu do przedstawienia list osób popierających kandydatów na członków nowej KRS.

Wkrótce potem został odwołany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z delegacji z olsztyńskiego Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego.

W grudniu Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła zarządzenie prezesa olsztyńskiego Sądu Rejonowego o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna. Tym samym sędzia, który miał być zawieszony do 29 grudnia, został przywrócony do orzekania. Jednocześnie rzecznik dyscyplinarny sędziów prowadzi wobec niego postępowanie.

>>> Tadeusz Cymański komentuje ustawę dyscyplinującą sędziów

Zobacz wideo

Skarga sędziego Pawła Juszczyszyna

Jak podaje Rmf24.pl, Paweł Juszczyszyn zaskarżył pismo Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie odwołania z delegacji. Skarga trafiła już do resortu, następnie ma zostać skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sędzia wskazuje, że odwołanie z delegacji to reakcja na wydane przez niego orzeczenie. Według Pawła Juszczyszyna, przez to nie może być postrzegany jako niezawisły sędzia. Jego zdaniem, cofnięcie delegacji nie ma odpowiedniej podstawy prawnej, a resort nie wykazał, że olsztyński Sąd Okręgowy nie ma już problemów z brakiem kadr.

Więcej o: