Prokurator Krajowy dba o interes obywateli? Polecił prokuratorom wyłączanie niepokornych sędziów

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski polecił prokuratorom składanie wniosków o wyłączenie z orzekania sędziów podważających status innych sędziów. Jak informuje IAR Prokuratura Krajowa - decyzja ma na celu zapewnienie prawidłowego porządku prawnego oraz ochrony interesów obywateli.
Zobacz wideo

Prokurator Krajowy polecił prokuratorom, aby reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Jednocześnie zobowiązał do informowania o tych zdarzeniach właściwego Prokuratora Regionalnego, który powinien niezwłocznie powiadomić Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Prokuratorzy Regionalni zostali zobligowani do informowania o podjętych czynnościach w takich sprawach Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej.

Jak podkreślono w komunikacie - wszyscy sędziowie orzekający w polskich sądach zostali mianowani zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

W informacji Prokuratury Krajowej przekazanej IAR, napisano, że jest ona zobligowana do reakcji na "sprzeczne z konstytucją i ustawami" działania, które dezorganizują wymiar sprawiedliwości.

Więcej o: