Sąd Najwyższy: KRS nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy

Izba Pracy Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę KRS dotyczącą odwołania sędziego NSA. To jedna z trzech spraw, których dotyczyło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- Sąd Najwyższy stwierdza, że obecna KRS nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i krajowego - powiedział na rozprawie sędzia Piotr Prusinowski, przewodniczący składu orzekającego. Sprawa dotyczyła sytuacji w jakiej znalazł się jeden z sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale według rzecznika SN Michała Laskowskiego będzie miała "szerszy charakter". - Trudno będzie zignorować to, co powiedział Sąd Najwyższy. Wywody dotyczą Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w ogóle. Według mnie, sądy będą brały to pod uwagę - powiedział Laskowski.

Jest orzeczenie Sądu Najwyższego ws. KRS

Sędzia Bohdan Bieniek mówił podczas ogłaszania postanowienia, że KRS "nie zajęła pozytywnego stanowiska względem przenoszonych bezprawnie w stan spoczynku sędziów SN i NSA".

Czwartkowe orzeczenie dotyczy odwołania jednego z sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, który odwołał się od uchwały KRS, która negatywnie zaopiniowała dalsze orzekanie sędziego. Zgodnie z nową ustawą o SN sędzia miał przejść na emeryturę. Wcześniej Izba Dyscyplinarna SN wnioskowała o przekazanie jej sprawy sędziego, ale Izba Pracy odrzuciła ten wniosek.

>>> Tak PiS broniło swoich zmian w sądownictwie

Zobacz wideo

- Po tym orzeczeniu ruch powinien należeć do władzy ustawodawczej czy wykonawczej poprzez zmiany w przepisach, korekty ustaw. Nie chodzi o przyznawanie się do błędów, a ustabilizowanie prawa w Polsce - komentował na konferencji sędzia Michał Laskowski, rzecznik SN.

Sprawa sędziego NSA jest pierwszą z trzech, w związku z którymi Sąd Najwyższy wysłał pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. TSUE w listopadzie stwierdził, że Sąd Najwyższy sam ma ocenić Izbę Dyscyplinarną.

Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Maciej Mitera pytany przez o komentarz do orzeczenia Sądu Najwyższego zapowiedział, że wydanym dziś wyrokiem KRS zajmie się na najbliższym posiedzeniu, które zaplanowano na 9 grudnia.