Śląsk. Wykładowca uniwersytetu zwolniony za homofobiczny wykład. Jarosław Gowin reaguje

Śląski Uniwersytet Medyczny rozwiązał umowę z jednym z wykładowców, po tym, jak wygłosił on homofobiczny wykład pt. "Homoseksualizm a zdrowie". Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział w tej sprawie interwencję. "Zgodnie z zapowiedzią będę konsekwentnie przeciwstawiał się wszelkim próbom ograniczania wolności nauki" - napisał.

W środę 27 listopada na stronie "To tylko teoria" na Facebooku pojawiła się informacja, że na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach odbył się wykład pt. "Homoseksualizm a zdrowie". Jego autor próbował udowodnić tezę, że homoseksualizm jest niezgodny z naturą. Na jednym z prezentowanych slajdów można było przeczytać:

Tak było, jest i będzie i nikt tego faktu nie zmieni, że fizycznie jak również psychicznie pasują do siebie tylko kobieta i mężczyzna - o tym mówi biologia i nauka. Tylko taki związek potrafi przekazywać życie, które przedłuży istnienie rodzaju ludzkiego i jak pokazuje wiele badań, najkorzystniejsze jest dla dziecka gdy wychowują je biologiczni rodzice

W dalszej części wykładu uczestnicy usłyszeli, że związki homoseksualne są mniej trwałe niż związki heteroseksualne, a "medyczne konsekwencje homoseksualizmu" to m.in. wzrost zachorowań na HIV i AIDS, popadanie w uzależnienie od papierosów oraz depresja. Autor wykładu zaprezentował także bibliografię, z której wynika, że posiłkował się takimi stronami internetowymi jak StopGender.pl czy katolicki portal PCh24.pl.

Homofobiczny wykład na ŚUM. Społeczność LGBT zareagowała, uniwersytet zwolnił pracownika

Zaniepokojeni homofobicznym wykładem członkowie społeczności LGBT zaalarmowali rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Redakcja portalu queer.pl, która skontaktowała się w tej sprawie z władzami uczelni, zauważyła, że z oświadczeń Polskich i Amerykańskich Towarzystw Psychologicznych, Psychiatrycznych i Seksuologicznych oraz dokumentów Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że homoseksualizm jest zjawiskiem naturalnym. Wskazała także, że prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraziło poparcie dla walki z przejawami dyskryminacji ze względu na m.in. płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową na uniwersytetach i zapytała, czy władze uczelni wyciągną konsekwencje wobec osoby, która przeprowadziła homofobiczny wykład.

Śląski Uniwersytet Medyczny zareagował. Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu wystosował decyzję o rozwiązaniu z wykładowcą umowy, a jego zdanie podtrzymał prorektor ds. studiów i studentów. Rzeczniczka uczelni napisała z kolei, że: "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest instytucją, w której nie są i nie będą popierane zachowania o charakterze homofobicznym" - informuje queer.pl

>>> Nienawiść w Płocku. Tak obrażano Marsz Równości

Zobacz wideo

ŚUM zwolnił wykładowcę, Jarosław Gowin przeciwstawia się "ograniczaniu wolności nauki"

Zwolnienie wykładowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nie spodobało się ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi. Wicepremier napisał na Twitterze, że uniwersytety medyczne nie podlegają jego resortowi, ale włączy się w działania ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, aby wyjaśnić sprawę. 

"Jeżeli poniższy opis okaże się prawdziwy, będzie to jaskrawy przypadek złamania konstytucyjnej zasady wolności słowa. Zgodnie z zapowiedzią będę konsekwentnie przeciwstawiał się wszelkim próbom ograniczania wolności nauki, z lewa, czy z prawa, ale także z wnętrza środowiska akademickiego" - napisał Jarosław Gowin.