Sondaż: Polacy nie chcą Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza w Trybunale Konstytucyjnym

Najnowszy sondaż Instytutu Badan Pollster miał na celu sprawdzenie co Polacy sądzą o wybranych przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystynie Pawłowicz i Stanisławie Piotrowiczu. Jak się okazało większość badanych opowiedziała się za tym, by nie zostali zaprzysiężeni na te stanowiska.
Zobacz wideo

Sondaż przeprowadzony został na zlecenie "Super Expressu". Ankietowani zostali zapytani o to, czy Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz powinni zostać zaprzysiężeni na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

Sondaż: Polacy nie chcą, by Andrzej Duda zaprzysięgał Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza na sędziów TK

Jak wynika z ostatniego sondażu 50 procent badanych nie chce, by prezydent Andrzej Duda mianował Stanisława Piotrowicza na sędziego TK. Przeciwnego zdania jest tylko 14 procent badanych, a 36 procent osób nie miało zdania na ten temat. Gorszy wynik uzyskała Krystyna Pawłowicz, której na tym stanowisku nie widzi 61 procent ankietowanych. Zaprzysiężenie byłej posłanki Prawa i Sprawiedliwości na sędzię Trybunału Konstytucyjnego popiera 14 procent badanych, a 25 procent nie miało zdania.

Badanie sprawdziło też, czy poparcie dla wybranych przez Sejm kandydatów PiS będzie wiązało się ze spadkiem poparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy, jeśli zdecyduje się on na zaprzysiężenie ich na te stanowiska. 39 procent osób uważa, że decyzja prezydenta nie będzie miała wpływu na spadek poparcia. 25 procent uważa, że po tej sprawie na obecnego prezydenta zagłosuje mniej wyborców, a tylko 12 procent uważa, że decyzją tą Andrzej Duda zyska większe poparcie.

Badanie przeprowadzone zostało przez Instytut Badań Pollster w dniach 22-24 listopada 2019 roku na próbie 1093 Polaków. W czwartek 21 listopada Sejm wybrał trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zaczną sprawować swoją kadencję już na początku grudnia tego roku. Krystynę Pawłowicz poparło 230 posłów, a 213 głosowało przeciw. Stanisław Piotrowicz otrzymał z kolei 230 głosów za swoją kandydaturą i 218 głosów przeciw. Na trzeciego kandydata, Jakuba Stelina głosowało 233 posłów, a 209 było przeciw.

Więcej o: