Znamy treść pisma sędziego TK do prezes Julii Przyłębskiej. Domaga się natychmiastowej dymisji

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Jarosław Wyrembak po raz kolejny domaga się pilnego zrzeczenia funkcji przez prezes Julię Przyłębską, a także zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, podczas którego miałaby zostać przedyskutowana sytuacja w Trybunale. Prof. Wyrembak w piśmie skierowanym do Przyłębskiej i innych sędziów wylicza zarzuty pod adresem prezes TK.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Jarosław Wyrembak skierował kolejne już pismo do prezes TK Julii Przyłębskiej. Do pełnej treści dokumentu dotarł portal Onet.pl. Sędzia domaga się od Przyłębskiej pilnego zrzeczenia się funkcji.

Jarosław Wyrembak twierdzi w piśmie, że "bezwzględnie niedopuszczalne" jest to, że sędziowie TK nie rozpoznali do tej pory wniosku grupy posłów PiS złożonego w 2017 r. o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących aborcji ze względu na ciężkie wady płodu. Według Wyrembaka, powodem, dla którego tak się stało, był "kalendarz wyborczy".

Poseł PiS Tomasz Rzymkowski: Jestem rozczarowany. Spodziewałem się, że TK będzie pracował sprawnie

Zobacz wideo

Sędzia zarzuca również Julii Przyłębskiej usunięcie go ze składu orzekającego w sprawie dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, "po zapowiedzi zgłoszenia zdania odrębnego". Jarosław Wyrembak twierdzi także m.in., że zasady, którymi kieruje się prezes TK przy wyznaczaniu składów orzekających, są niejasne, a terminy narad i rozpraw wykluczają udział niektórych sędziów.

Jarosław Wyrembak domaga się zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, by "umożliwić dyskusję o sytuacji w Trybunale i kwestionowanych praktykach Pani Prezes".

To już kolejne pismo sędziego skierowane do Julii Przyłębskiej zawierające krytykę jej pracy.

Julia Przyłębska krytykowana przez Jarosława Wyrembaka

Jarosław Wyrembak jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. W 2010 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości (nie jest już członkiem tej partii). Z rekomendacji ugrupowania został w 2015 r. członkiem Trybunału Stanu, funkcję sprawował przez trzy lata.

W styczniu 2018 r. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kandydaturę Wyrembaka na sędziego TK i w efekcie został powołany na to stanowisko.