Andrzej Duda powołał nowy rząd. Mateusz Morawiecki z podwójną funkcją

W Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie rządu Mateusza Morawieckiego, który oprócz objęcia funkcji premiera RP został też czasowo ministrem sportu. - Będziemy się kierowali szlachetnością - obiecał, wygłaszając swoje przemówienie. Przysięgi złożyli też pozostali członkowie jego gabinetu.

O godzinie 14.30 w Pałacu Prezydenckim odbyło się zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego, którego w czwartek przed południem Andrzej Duda desygnował na premiera. Morawiecki mówił wówczas, że wraz ze swoimi ministrami zamierza kontynuować misję "poprawy życia Polaków". 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki - oprócz objęcia funkcji premiera - został także czasowo powołany na urząd ministra sportu. Wszystko dlatego, że stanowisko to nie zostało obsadzone od razu, gdyż pierwszy z kandydatów ostatecznie odmówił jego objęcia.

- Odwaga, determinacja i przywiązanie do ojczyzny to takie wartości, którzy najbardziej potrzebujemy przy naprawie Rzeczpospolitej, poprawie losu naszych rodaków, To wartości, o których mówił prezydent Lech Kaczyński. Naszym celem celów jest uczynienie z Polski kraju najlepszego dla życia w Europie - mówił Morawiecki po zaprzysiężeniu rządu.

Wiemy, że w świetle kamer i  fleszy będziemy 1% czasu, a 99% to żmudna i mozolna praca, trudne negocjacje, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania dla Polski i Polaków. Będziemy się kierowali szlachetnością przy podejmowaniu wszelkich naszych decyzji

- zaznaczył.

Andrzej Duda pogratulował nowym posłom i ministrom i podziękował za wzięcie na siebie "ciężaru i odpowiedzialności" związanych z pełnieniem obejmowanych przez nich funkcji.  

Wiem, że to ślubowanie od pierwszego do ostatniego dnia swojej służby na objętych przez państwa urzędach będziecie mieli w serach, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. W większości przypadków jesteście państwo tymi, którzy sprawdzili się czasem już wielokrotnie w służbie dla Rzeczypospolitej

- powiedział Andrzej Duda.

Zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego 

Skład rządu, poza nowym ministrem sportu, Mateusz Morawiecki przedstawił tydzień temu. Nowy gabinet będzie liczył dwadzieścia resortów. Nie będzie w nim Ministerstwa Energii, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Powstaną za to nowe resorty: Ministerstwo Rozwoju, Zarządzania Funduszami, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Klimatu.

Większość ministrów pozostanie na swoich stanowiskach, przy czym Jadwiga Emilewicz pokieruje Ministerstwem Rozwoju, a Jacek Sasin został szefem Ministerstwa Ds. Aktywów Państwowych. Do rządu dołączyli Michał Kurtyka, który stanął na czele Ministerstwa Klimatu, Małgorzata Jarosińska-Jedynak jako minister funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński jako minister finansów i Marlena Maląg, która pokieruje resortem rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dotychczasowy minister do spraw pomocy humanitarnej Michał Woś został ministrem środowiska.

Na piątek po południu zaplanowane jest pierwsze posiedzenie nowego rządu. Z kolei w przyszłym tygodniu - najprawdopodobniej we wtorek - Mateusz Morawiecki wygłosi w Sejmie expose. 

Wiadomo też, że we wtorek 19 listopada w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosi swoje expose. Wtedy również ma odbyć się głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu.

Więcej o: