W Senacie wyłoniono przewodniczących komisji. 8:6 między KO i PiS. Po jednym dla PSL i niezależnych

Nowy Senat rozdzielił funkcje przewodniczących szesnastu komisji. Takie funkcje obejmie ośmiu senatorów KO, sześciu PiS, jeden z PSL oraz jeden senator niezależny.

W środę wieczorem zakończyło się pierwsze posiedzenie Senatu X kadencji. Pierwszego dnia obrad na marszałka izby wyższej wybrano Tomasza Grodzkiego (KO) oraz wicemarszałków: Bogdana Borusewicza (KO), Michała Kamińskiego (PSL), Stanisława Karczewskiego (PiS) i Gabrielę Morawską-Stanecką (Lewica).

Drugiego w Senacie wyłoniono najpierw Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich, na czele której stanął Sławomir Rybicki z KO. Dopiero po jej powołaniu, w izbie wyższej wskazano wszystkich 16 przewodniczących każdej z komisji.

>>> Co z senatorami niezależnymi? Krzysztof Kwiatkowski tłumaczy:

Zobacz wideo

Nowy Senat. Wskazano przewodniczących 16 komisji

Na 16 miejsc dla przewodniczących w komisjach osiem przypadło senatorom Koalicji Obywatelskiej, sześć - Prawa i Sprawiedliwości. Po jednym przewodniczącym mają natomiast PSL (wskazano Jana Filipa Libickiego) i koło senatorów niezależnych (Krzysztof Kwiatkowski).

Pełna lista:

 • Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - Kazimierz Kleina (KO)
 • Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności - Marek Pęk (PiS)
 • Komisja Infrastruktury - Jan Hamerski (PiS)
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu - Barbara Zdrojewska (KO)
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu - Kazimierz Wiatr (PiS)
 • Komisja Obrony Narodowej - Jarosław Rusiecki (PiS)
 • Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - Aleksander Pociej (KO)
 • Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej - Jan Filip Libicki (PSL)
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jerzy Chróścikowski (PiS)
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - Zygmunt Frankiewicz (KO)
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - Michał Ujazdowski (KO)
 • Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej - Bogdan Klich (KO)
 • Komisja Środowiska - Zdzisław Pupa (PiS)
 • Komisja Ustawodawcza - Krzysztof Kwiatkowski (niezależny)
 • Komisja Zdrowia - Beata Małecka-Libera (KO)
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich - Sławomir Rybicki (KO)
Więcej o: