Macierewicz na pierwszym posiedzeniu Sejmu mówił o ideologii gender i konstytucji. Opozycja zaczęła skandować

12 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji. Obrady otworzył marszałek senior Antoni Macierewicz, któremu funkcję tę powierzył prezydent Andrzej Duda. W jego przemówieniu nie zabrakło odwołań do bieżącej polityki.

W pierwszych słowach swojego przemówienia marszałek senior Antoni Macierewicz podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za "istotne przemówienie inaugurujące", po czym powitał prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, którego wcześniej pominął. Następnie zwrócił się "do wszystkich Polek i Polaków, do narodu polskiego, którego poświęcenie, wytrwałość i ofiarność, doprowadziły w długim procesie po 1989 roku do odzyskania niepodległości".

Marszałek Sejmu mówił m.in. o tradycji harcerskiej, Komitecie Obrony Robotników, a następnie o Solidarności. 

- To wielkie odrodzenie narodowe próbowano złamać działaniami zbrojnej grupy przestępczej, kierowanej przez aparat komunistyczny, wydając wojnę narodowi polskiemu w 1981 roku. Zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana i nie wyciągnęliśmy konsekwencji wobec odpowiedzialnych. Stan wojenny to nie tylko setki zabitych, w tym księży zamordowanych podczas rozmów Okrągłego Stołu. To także tysiące więzionych, wyrzuconych z pracy i skazanych na emigrację. (...) To także ponowna próba wykreślenia z polskiej historii prawdy o okupacji sowieckiej, o bohaterskim zbrojnym oporze żołnierzy wyklętych, niezłomnych - powiedział Antoni Macierewicz.

>>> Macierewicz zainaugurował posiedzenie Sejmu. Hymn zaśpiewał jak Górniak w Korei

Zobacz wideo

Pierwsze posiedzenie rządu. Antoni Macierewicz mówił m.in. o katastrofie smoleńskiej

Marszałek senior podkreślił, że podczas ostatnich czterech lat dokonano istotnych zmian społecznych, gospodarczych i historycznych, jednak "odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu" spada na posłów i posłanki IX kadencji.

- Bez względu na różnice polityczne wszystkich nas musi łączyć miłość do ojczyzny i wola potępienia zbrodni przeciwko narodowi. Sejm IX kadencji jest przygotowany lepiej do tych obowiązków, niż jakikolwiek inny. Bo zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich. Polacy dali temu wyraz, wybierając najbardziej reprezentatywny Sejm czasów najnowszych - mówił Macierewicz, podkreślając, jak wiele osób wzięło udział w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Antoni Macierewicz podkreślił, że Sejm IX kadencji jest bardzo zróżnicowany, "ale absolutna większość wyborców wsparła te ugrupowania, które jednoznacznie odwoływały się do wartości narodowych, katolickich i niepodległościowych". Powiedział także, że Polacy dali jednej formacji obowiązek utworzenia jednorodnego rządu, dając jej zaufanie, jakim nie cieszył się żaden inny rząd czy przywódca w historii powojennej Polski.

Marszałek senior poruszył także temat katastrofy lotniczej w Smoleńsku, mówiąc, że to wydarzenie uświadomiło Polakom m.in. jak ważne jest bezpieczeństwo militarne kraju i "jak wielkie jest stale ciążące nad nami zagrożenie zewnętrzne". 

Marszałek senior powołał się na konstytucję, opozycja zaczęła skandować

Antoni Macierewicz zwrócił się do posłów i posłanek, apelując do nich o "odrzucenie negacji niepodległego państwa polskiego i fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej". 

- Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem doskonale wiemy, jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy, jaką cenę płacimy za porozumienia Okrągłego Stołu i jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender - powiedział marszałek senior.

- Musimy zbudować silne państwo narodowe z jasną hierarchią wartości, odróżniającą patriotyzm od zdrady, dobro od zła, cywilizację życia od cywilizacji śmierci, równocześnie szanując demokrację i różnicę poglądów - powiedział Antoni Macierewicz. 

Chwilę później poseł powołał się na polską konstytucję, co przywitano szyderczym śmiechem i skandowaniem "Konstytucja". Antoni Macierewicz uciszył salę i powiedział, że moralną i społeczną podstawą ładu państwowego są artykuły osiemnasty i trzydziesty ósmy ustawy zasadniczej. Chodzi o artykuły mówiące o tym, że konstytucja jest najważniejszym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, o tym, że "małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej" oraz o tym, że "Rzeczpospolita zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia". 

Swoje wystąpienie marszałek senior Antoni Macierewicz zakończył słowami: - Polacy zawsze byli świadomi tego, że niepodległość jest podstawowym sine qua non warunkiem realizowania wszelkich wartości narodowych. Nie ma dziś wolności i demokracji poza niepodległością. Niepodległość ma jeden kształt, wiele postaci ma niewola.

Więcej o: