Dziś pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu oraz dymisja rządu. 12 listopada obrady nowej kadencji

12 listopada po raz pierwszy zbierze się parlament w składzie wybranym w październikowych wyborach. Inauguracyjne posiedzenie Sejmu rozpocznie się w południe, a Senatu - o godzinie 16.

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję swojego rządu. Dzisiejsze obrady otworzy marszałek senior Antoni Macierewicz. Pełnienie tej funkcji powierzył mu prezydent Andrzej Duda.

>>> Kto wygrał wybory parlamentarne 2019?

Zobacz wideo

Pierwsze obrady Sejmu IX kadencji. Posłowie wybiorą marszałka izby

Po otwarciu posiedzenia Sejmu w sali plenarnej rozlegną się dźwięki Mazurka Dąbrowskiego granego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego, a następnie swoje orędzie wygłosi prezydent. Zgodnie z regulaminem Sejmu, marszałek senior przyjmie ślubowanie od 460 posłów, po czym przeprowadzi wybory marszałka izby. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić grupa składająca się z co najmniej 15 posłów. Każdy poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Po wyborze marszałka izby przejmuje on prowadzenie obrad i przeprowadza wybory wicemarszałków. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu wybiera się też 20 sekretarzy, których zgłasza prezydium izby, 16 członków Trybunału Stanu oraz dwóch zastępców jego przewodniczącego.

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad w Sejmie marszałek senior (godz. 11) i prezydent (godz. 11:45) złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, papieża Jana Pawła II, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów - ofiary II wojny światowej oraz tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Pierwsze posiedzenie Senatu. Kto zostanie marszałkiem wyższej izby?

12 listopada odbędzie się także pierwsze posiedzenie Senatu X kadencji. Rozpocznie się ono o godzinie 16. Podczas obrad wybrany zostanie marszałek izby, jednak trudno przewidzieć, jak rozłożą się głosy.

W październikowych wyborach Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w Senacie 48 mandatów, Koalicja Obywatelska - 43, PSL - trzy, a SLD - dwa. W senacie X kadencji zasiądzie także czterech senatorów niezależnych. Trzech z nich sympatyzuje z opozycją, co oznacza, że większość w izbie wyższej parlamentu należy właśnie do niej. Prawo i Sprawiedliwość prowadzi jednak rozmowy z senatorami z innych frakcji, próbując namówić ich do przyłączenia się do partii rządzącej.

Jeśli PiS przeciągnie senatorów niezależnych albo opozycyjnych na swoją stronę, zachowa większość w obu izbach parlamentu i wybierze "swojego" marszałka. Kandydatem prawicy jest Stanisław Karczewski. Jeśli układ sił się nie zmieni i większość w Senacie wciąż należeć będzie do opozycji, to marszałkiem najprawdopodobniej zostanie Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej.

Inauguracyjne posiedzenie Senatu X kadencji otworzy prezydent Andrzej Duda. Dzisiejsze obrady, do czasu wyboru nowego marszałka, będzie prowadziła marszałek senior, Barbara Borys-Damięcka.

Więcej o: