Ordo Iuris prezentuje przewodnik "Prawo nauczycieli do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem"

Poradnik Ordo Iuris ma być odpowiedzą na rzekome naciski wobec nauczycieli przez osoby ze społeczności LGBT - tak wynika z informacji zamieszczonych na stronie organizacji.
Zobacz wideo

Stowarzyszenie Ordo Iuris pokazało przewodnik o tytule "Prawo nauczycieli do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem". Publikację uzasadnia przypadkami rzekomego zastraszania lub nękania osób krytykujących środowiska LGBT, który określa "ruchem politycznym".

Konstytucja RP gwarantuje każdemu możliwość postępowania zgodnego z sumieniem. Mimo to, próby zastraszania, nękania, groźby i szykany coraz częściej spotykają tych, którzy wyrażają dezaprobatę wobec postulatów ruchu politycznego LGBT

- czytamy na stronie Ordo Iuris.

Jako przykład takach "nacisków" organizacja podaje nauczyciela, któremu za wyrażenie sprzeciwu wobec społeczności LGBT zagrożono rozwiązaniem umowy o pracę.

Według adwokata Rafała Dorosińskiego, jednym z obszarów nacisku na nauczycieli jest wolność religijna i przekonywanie o tak zwanej "świeckości szkoły". "Jest ono całkowicie błędne, takiego sformułowania nie ma w polskim porządku prawnym" - powiedział.

Co jest w dokumencie Ordo Iuris?

Przewodnik zawiera wytyczne, którymi - zdaniem autorów tekstu - powinni kierować się pedagodzy.

Autorzy dokumentu przekonują m.in, że "nauczycielowi w ramach realizacji podstawy programowej przysługuje autonomia, zgodnie z którą ma realizować cele nauczania zgodnego z ogólnymi celami systemu publicznej oświaty".

Twórcy tekstu ilustrują ten postulat rzekomą próbą wprowadzenia tzw. "edukacji seksualnej", która - według organizacji - jest sprzeczna systemem ustawodawczym.

Pamiętać trzeba, że wprowadzenie do szkół ideologii LGBT byłoby niezgodne z wyrażoną w Konstytucji zasadą bezstronności światopoglądowej władz publicznych

- przekonują autorzy w dokumencie.

Więcej o: