Andrzej Duda na forum ONZ o zmianach klimatu: Należy uwzględnić głos wszystkich grup społecznych

- Zdaję sobie sprawę, że wielu z nas uważa, że dla ochrony środowiska należy zrobić jeszcze więcej, że nasze ambicje powinny być większe. Uważam jednak, że istota walki z negatywnymi procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym polega przede wszystkim na budowaniu konsensusu międzynarodowego w tej sprawie - mówił prezydent Andrzej Duda podczas debaty generalnej 74. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Zobacz wideo

Prezydent Andrzej Duda podczas wtorkowej debaty generalnej 74. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku nawiązał na początku do obchodzonej 1 września 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Stwierdził, że także w dzisiejszych czasach istnieje "pokusa 'kupowania czasu' pokoju poprzez bierność i uległość, a niekiedy wręcz paktowanie z agresorami w imię własnych interesów".

Jako Prezydent RP nie mogę w tym kontekście nie odnieść się do sytuacji w naszej części Europy. Chcę jeszcze raz wyraźnie podkreślić - każde państwo ma równe prawo do samostanowienia. Polska była i pozostanie orędownikiem niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej zarówno Ukrainy, jak i Gruzji. Granice państw nie mogą być zmieniane siłą

- mówił prezydent. Jak dodał, "ostatnie kilka lat pokazało niestety, że prawo międzynarodowe jest współcześnie nierzadko kwestionowane i dezawuowane".

Andrzej Duda: Wielu uważa, że nasze ambicje powinny być większe

W drugiej części wystąpienia nawiązał to problemów związanych z katastrofą klimatyczną.

Zdaję sobie sprawę, że wielu z nas uważa, że dla ochrony środowiska należy zrobić jeszcze więcej; że nasze ambicje powinny być większe. Uważam jednak, że istota walki z negatywnymi procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym polega przede wszystkim na budowaniu konsensusu międzynarodowego w tej sprawie. I nie można abstrahować od jego granic

- stwierdził Andrzej Duda. Zaznaczył, że w imieniu Polski zgłosił pięć inicjatyw, które nasz kraj już realizuje lub zamiar realizować. Ich celem jest "ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, dążenie do ich zrównoważenia z pochłanianiem przez ekosystemy oraz dostosowanie się do zmian klimatu".

Po pierwsze, stworzyliśmy program, który ma na celu ograniczenie emisji pochodzących z gospodarstw domowych; po drugie, będziemy dążyli do ograniczenia emisji pochodzących z transportu publicznego; po trzecie, poprzez zakrojone na dużą skalę programy zalesiania, chcemy zwiększyć pochłanianie emisji przez ekosystem, co powinno nas przybliżyć w kierunku neutralności klimatycznej; po czwarte, opracowaliśmy plany adaptacji miast do zmian klimatu; wreszcie po piąte, przygotowaliśmy długoterminowy program zmiany profilu gospodarczego jednego z najsilniejszych ekonomicznie regionów w Polsce - czyli Śląska

- wyliczał prezydent. Podkreślił, że "Polska kładzie przede wszystkim nacisk na kwestię solidarnej i sprawiedliwej transformacji niskoemisyjnej" i "budowanie zielonej gospodarki możliwe jest tylko przy uwzględnieniu głosu wszystkich grup społecznych".

Andrzej Duda apelował też o zrównoważony rozwój państw świata i dbałości o opiekę zdrowotną i edukację. Podsumował również niestałe członkostwo naszego kraju w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jego zdaniem, Polska walczyła i walczy o respektowanie na świecie prawa międzynarodowego, o ochronę praw dziecka i pomoc niepełnosprawnym na terenach dotkniętych przez konflikty zbrojne.

Prezydent wzywał również do zwiększenia aktywności organizacji międzynarodowych na rzecz pełnego respektowania praw mniejszości religijnych. - Niepokoi nas nasilająca się przemoc i nienawiść religijna. W sposób szczególny dotyka nas rozprzestrzeniająca się przemoc wobec chrześcijan - mówił Andrzej Duda.

Więcej o: