Jak politycy chcą uzdrowić polską służbę zdrowia? Tylko dwie partie obiecują zwiększenie finansowania do ponad 6 proc. PKB

Temat służby zdrowia w programach niemal wszystkich partii politycznych zajmuje eksponowane miejsce. Nie zawsze przekłada się to jednak na propozycje pełne konkretów. Co więcej, tylko dwa z pięciu największych komitetów otwarcie mówią o konieczności zwiększenia finansowania służby zdrowia z budżetu państwa do ponad 6 proc. PKB. Czyli do poziomu, którego "tu i teraz" domagali się w minionej kadencji protestujący lekarze.

Ogłaszamy Piątkę Gazeta.pl. Dziennikarze portalu będą codziennie opisywać inne zagadnienia – ważne dla Polaków, ale jednocześnie takie, o których politycy niekoniecznie chcą mówić przed październikowymi wyborami do Sejmu i Senatu. W poniedziałek służba zdrowia, we wtorek edukacja, w środę pieniądze, w czwartek Kościół i w piątek oczywiście ekologia – to tematy, którymi na co dzień żyją Polacy. Pokażemy ludzką stronę każdego tematu, damy głos ekspertom, przedstawimy liczbowy aspekt rozwiązywania problemów, a także sprawdzimy, co najważniejsze ugrupowania mają do zaproponowania wyborcom.

Żeby dowiedzieć się, jak poszczególne partie (czy też komitety wyborcze) diagnozują problemy służby zdrowia i w jaki sposób planują poradzić sobie z wyzwaniami na tym polu, zajrzeliśmy do ich programów wyborczych. Poniżej znajdziecie kluczowe obietnice każdej formacji.

Zjednoczona Prawica

Najważniejsze obietnice wyborcze dotyczące służby zdrowia:

 1. 6 proc. PKB na służbę zdrowia w 2024 roku (w 2019 roku nakłady wyniosły 4,9 proc. PKB, czyli 102 mld zł). "W latach 2018–2024 nakłady na ochronę zdrowia wyniosą około 830 mld zł".
 2. Darmowe leki dla kobiet w ciąży. "Wprowadzimy też premiowanie oddziałów położniczych, w których będzie dostępność do znieczulenia porodu".
 3. Wprowadzenie pomocniczego dla lekarzy zawodu asystentów medycznych, dzięki czemu możliwe będzie zdjęcie z lekarzy i pielęgniarek znaczącej części ciężaru pracy biurokratycznej.
 4. "Porady i konsultacje telemedyczne zostaną włączone do koszyka świadczeń na równi z tymi, które są świadczone stacjonarnie".
 5. Poprawa sytuacji pacjentów SOR. "Wprowadzimy w każdym szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) w kraju system klasyfikacji pacjentów, dzięki czemu pomoc tym najbardziej potrzebującym zostanie udzielona niemal natychmiast, a standardy obsługi zostaną ujednolicone".
 6. System pożyczek studenckich dla młodych, którzy chcą studiować na kierunkach medycznych, ale nie mogą z powodu trudnej sytuacji materialnej. "Pożyczkę taką będzie można spłacić, uzyskać jej umorzenie, bądź odpracować świadcząc usługi pacjentom, jako lekarz lub inny pracownik medyczny, w systemie publicznej ochrony zdrowia".
 7. Utworzenie Narodowego Instytutu Onkologii i opracowanie Narodowej Strategii Onkologicznej, czyli 10-letniego planu działań w obszarze walki z nowotworami, który ma zagwarantować "stabilność i dalszy rozwój opieki nad pacjentami onkologicznymi". "Dzięki wprowadzeniu nowego modelu organizacji opieki onkologicznej, każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę zgodną z najnowszymi standardami medycznymi oraz koordynatora, który poprowadzi go przez cały proces leczenia".
 8. Przeciwdziałanie kryzysom lekowym. Pacjenci będą mogli realizować tzw. zakupy interwencyjne. Dotyczyć one będą "przede wszystkim tych leków, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania i zabezpieczenia potrzeb życiowych Polaków".
 9. Reforma opieki psychiatrycznej. Nowy model jej funkcjonowania ma być oparty o "kompleksową opiekę ambulatoryjną, środowiskową i domową". "Co wyjątkowo istotne, wprowadzimy także nowy, bardziej przyjazny model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Podstawą nowego modelu będą poradnie psychologiczno-pedagogiczne, współdziałające w razie potrzeby ze specjalistami".
 10. Walka z mafiami lekowymi. Sukces na tym polu na zagwarantować nowo utworzony Urząd Nadzoru Farmaceutycznego. Instytucja powstanie z połączenia Inspekcji Farmaceutycznej i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.
 11. Uruchomienie specjalnej infolinii, "dzięki której dostanie się do lekarza specjalisty stanie się łatwiejsze. Każdy potrzebujący, będzie mógł dowiedzieć się, w którym zakładzie w jego regionie można uzyskać dane świadczenie w najkrótszym czasie".
 12. Utworzenie zespołów leczenia bólu "w wysoko-referencyjnych szpitalach pediatrycznych".
 13. Budowa fabryki leków osoczopochodnych. "Proces przetwarzania osocza będzie odbywać się pod pełnym nadzorem odpowiednich organów Rzeczypospolitej Polskiej".

Jarosław KaczyńskiJarosław Kaczyński Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

Koalicja Obywatelska

Najważniejsze obietnice wyborcze dotyczące służby zdrowia:

 1. 6 proc. PKB na ochronę zdrowia.
 2. Finansowanie programu in vitro z budżetu państwa.
 3. "Pacjent SOR w ciągu pierwszych 60 minut otrzyma opiekę i będzie dokładnie wiedział, jaki jest jego plan leczenia". SOR-y mają też uzyskać większe wsparcie finansowe z budżetu państwa.
 4. Bezpłatne przekrojowe badania dla każdego Polaka i każdej Polki, którzy osiągnęli 50. rok życia. Takie badania można będzie bezpłatnie powtarzać co pięć lat.
 5. Darmowe szczepienia dla dzieci "zgodnie z najlepszymi standardami światowymi". Miejsca w żłobkach, przedszkolach i szkołach wyłącznie dla dzieci zaszczepionych.
 6. Powołanie asystentów lekarzy i uruchomienie takich kierunków na studiach w celu odciążenia lekarzy i pielęgniarek z pracy biurokratycznej.
 7. Przyznanie szerszych uprawnień farmaceutom. Celem jest odciążenie przychodni i szpitali w drobnych usługach medycznych (np. szczepienia czy zastrzyki).
 8. Specjalne samorządowe stypendia dla studentów medycyny już od drugiego roku studiów, "które sprawią, że gdy zostaną lekarzami, rozpoczną pracę w pobliskim szpitalu".
 9. Doinwestowanie leczenia ambulatoryjnego, czyli m.in. przyszpitalnych przychodni.
 10. Całkowite przywrócenie dyżurów nocnych i świątecznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), dzięki czemu uda się zredukować kolejki na SOR-ach.
 11. Przeciwdziałanie kryzysom lekowym. Przewidywanie (przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny itp.) braku leków i szybkie zakupy interwencyjne. Zapasy leków jako strategiczny punkt polityki lekowej.
 12. "Powołanie centrów leczenia nowotworów poszczególnych narządów". Osiągnięcie europejskiego poziomu wyleczalności raka w ciągu siedmiu lat.

Wybory parlamentarne 2019. Grzegorz Schetyna i Małgorzata Kidawa - BłonskaWybory parlamentarne 2019. Grzegorz Schetyna i Małgorzata Kidawa - Błonska Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

Lewica

Najważniejsze obietnice wyborcze dotyczące służby zdrowia:

 1. 6,8 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2022, a 7,2 proc. w 2024 roku.
 2. Wszystkie leki na receptę będą kosztować nie więcej niż 5 zł. Podobna zasada obejmie wyroby medyczne (np. pompy insulinowe, aparaty słuchowe, inhalatory etc.).
 3. Darmowe leki dla dzieci, emerytów, rencistów, kobiet w ciąży i pacjentów po przeszczepach.
 4. Czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w ciągu czterech lat zostanie skrócony do maksimum 30 dni.
 5. Podwyżki wynagrodzeń dla zawodów medycznych. "Priorytetem będą dla nas onkologia, geriatria i psychiatria".
 6. Zwiększenie o 50 tys. liczby lekarzy w ciągu najbliższych sześciu lat. Dodatkowo, uproszczenie podejmowania pracy w Polsce przez lekarzy z zagranicy - prostsza nostryfikacja, zniesienie obowiązku odbywania stażu podyplomowego, wsparcie w nauce języka polskiego.
 7. Zwiększenie liczby miejsc na kierunkach lekarskich o 50 proc. i ułatwienie młodym lekarzom kształcenia się w deficytowych specjalizacjach.

Robert Biedroń , Adrian Zandberg oraz Włodzimierz Czarzasty prezentują hasło wyborcze Lewicy .Robert Biedroń , Adrian Zandberg oraz Włodzimierz Czarzasty prezentują hasło wyborcze Lewicy . ADAM STĘPIEŃ

PSL-Koalicja Polska

Najważniejsze obietnice wyborcze dotyczące służby zdrowia:

 1. Zwiększenie nakładów budżetowych na służbę zdrowia z 4,9 do 6,8 proc. PKB.
 2. Podwyżki wynagrodzeń w służbie zdrowia nie tylko dla lekarzy i pielęgniarek, ale również dla fizjoterapeutów, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych i techników medycznych.
 3. Zwiększenie liczby lekarzy. "W Polsce brakuje około 20 tys. lekarzy. (…) Podniesiemy limity przyjęć studentów na kierunki medyczne i wprowadzimy system stypendialny dla studentów z biedniejszych i średniozamożnych rodzin".
 4. Zwiększenie liczby przyjęć "na kształcenie w zawodach pielęgniarstwa, ratowników i innych zawodów medycznych".
 5. Ułatwienia na specjalizacjach medycznych. Przede wszystkim, większa liczba miejsc na poszczególnych specjalizacjach, która docelowo ma skrócić czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty. "Młodzi lekarze muszą mieć gwarancję kształcenia w specjalizacji, w której chcą się rozwijać zawodowo".
 6. Dowartościowanie mniej popularnych specjalizacji i kierunków medycznych, które są kluczowe dla systemu ochrony zdrowia. "Należy stworzyć system zachęt dotyczący wynagrodzenia i rozwoju zawodowego w specjalizacjach mniej popularnych, ale warunkujących sprawne działanie służby zdrowia".
 7. Dzieci - darmowa opieka dentystyczna oraz wprowadzenie ryczałtowej opłaty "za leki na receptę i w pełni finansowany przez państwo kalendarz szczepień rekomendowanych".
 8. Przeciwdziałanie kryzysom lekowym. "Zagwarantujemy wsparcie krajowej produkcji lekarstw tak, aby sytuacja, w której chorzy nie mają dostępu do koniecznych leków nigdy się nie powtórzyła".
 9. Poprawienie standardów żywieniowych w szpitalach. "Posiłki w szpitalach nie mogą być zaprzeczeniem zasad zdrowego odżywiania. Umożliwimy lokalnym rolnikom dostawy tradycyjnej, zdrowej żywności do szpitali, z korzyści dla nich i pacjentów".
 10. Stworzenie profesjonalnego systemu domowej opieki nad seniorami. "Upowszechnimy różnorodne formy opieki: domy dziennego pobytu, teleopiekę, telemedycynę, zorganizowaną pomoc sąsiedzką i wolontariat".
 11. Położenie nacisku na profilaktykę zdrowotną. "Wprowadzimy do systemu edukacji nauczanie o zdrowym trybie życia, odżywianiu, upowszechnimy programy dotyczące szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu. Po przekroczeniu określonego wieku pacjenci będą kierowani na darmowe, kompleksowe badania. Za leczenie siebie i swoich ofiar powinni płacić sprawcy wypadków drogowych, jeżeli kierowali pojazdami pod wpływem alkoholu".
 12. Większa kontrola nad działaniami regionalnych dyrektorów NFZ. "W Radzie Społecznej przy Dyrektorze NFZ głos stanowiący, a nie tylko opiniodawczy, powinni mieć przedstawiciele środowisk medycznych, reprezentanci pacjentów i samorządów - które są organami założycielskimi i prowadzącymi szpitale".

Konfederacja

W swoim programie wyborczym Konfederacja nie ma żadnego postulatu dotyczącego stricte służby zdrowia, jej funkcjonowania czy ewentualnej reformy.

Więcej o: