Projekt komisji ds. pedofilii krytykowany w Sejmie. Również przez Rzecznika Praw Dziecka

Część członków Komisji ustawodawczej krytycznie odnosi się do projektu powołania komisji ds. wyjaśniania nadużyć seksualnych. Mankamenty projekty ustawy dostrzegli m.in. poseł PiS Andrzej Matusiewicz i rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus nazwała go "ściemą" i "zasłoną dymną".
Zobacz wideo

Komisja ustawodawcza zajęła się projektem ustawy o Państwowej komisji ds. przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15 - tzw. komisji ds. pedofilii.

Co z komisją ds. pedofilii?

W lipcu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu, którego założeniem jest powołanie komisji, badającej przypadki pedofilii. Choć pomysł na jej utworzenie pojawił się po emisji głośnego "Tylko nie mów nikomu" o księżach wykorzystujących dzieci, nowy organ nie ograniczy się tylko do duchowieństwa. Projekt zakłada, że siedmioosobowa komisja będzie uprawniona m.in. do decydowania o wpisywaniu osób do Rejestru Sprawców Przestępstw.

Rzecznik praw dziecka krytycznie o Komisji ds. pedofilii

W czwartek projektem zajęła się Komisja ustawodawcza. Na posiedzeniu obecny był m.in. Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka. RPD podtrzymał uwagi, które przedstawił już podczas pierwszego czytania - stwierdził, że co prawda "kierunek jest dobry", ale projekt obarczony jest mankamentami. Zwrócił m.in. uwagę na fakt, że już istnieje urząd chroniący najmłodszych obywateli i jest to właśnie Rzecznik Praw Dziecka. Jednym z mankamentów projektu, według Pawlaka, jest także brak rozwiązania, które pozwoliłoby na "zmniejszenie rozmiaru poniesionych krzywd" poprzez "ułatwienie w szczególnych przypadkach dochodzenia przysługującym im (poszkodowanym - red.) uprawnień". - W wielu przypadkach ofiary ze względu na upływ czasu i brak orzeczenia potwierdzającego popełnienia przestępstwa nie mogą dochodzić odszkodowania ani zadośćuczynienia. Projektowane postępowanie może zwiększać ryzyko ponownej wiktymizacji - stwierdził. RPD zalecił, by do projektu włączono instytucję kompensaty dla poszkodowanych. 

Do projektu krytycznie ze względów prawnych odniósł się Andrzej Matusiewicz z PiS. - Dlaczego w postępowaniu wyjaśniającym przed komisją ma się stosować przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a nie przepisy postępowania kodeksu karnego? - zwracał uwagę poseł. - To jakiś miks zrobiony, muszą być zasady procesowe, domniemania niewinności, in dubio pro reo, zasada prawdy obiektywnej itd. - podkreślał. 

Scheuring-Wielgus: Projekt jest zasłoną dymną

Joanna Scheuring-Wielgus zarzuciła z kolei brak konsultacji społecznych podczas prac nad projektem. - Państwa projekt tak na prawdę omija istotę problemu pedofilii. W uzasadnieniu powołujecie się na prace komisji w Australii czy w Niemczech. Te komisje powstały pod wpływem nacisku społecznego wobec nadużyć seksualnych księży katolickich - powiedziała, podkreślając, że autorzy projektu skupili się na wszystkich środowiskach, omijając istotę problemu - systemowego ukrywania pedofilii. 

Posłanka zawnioskowała o odrzucenie projektu. - Nic nie wnosi, jest zasłoną dymną, ściemą - powiedziała. Jej wniosek został odrzucony.

Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podnosił, że cel komisji nie jest precyzyjnie określony. - W żadnym z przepisów ustawy nie definiuje się tego, po co została ona powołana. Inaczej jest w analogicznych komisjach powołanych w innych państwach, chociażby brytyjskiej. Inaczej jest też w społecznym projekcie komisji dotyczącym wyłącznie osób duchownych - powiedział.

Więcej o: