Poseł PiS poprosił o wprowadzenie odblaskowych znaków drogowych. Okazało się, że obowiązują od 16 lat

Poseł PiS Artur Szałabawka zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją w sprawie wprowadzenia odblaskowych znaków drogowych. Jak stwierdził, mogłoby się to przyczynić do zmniejszenia wypadków drogowych z udziałem pieszych. Okazuje się jednak, że znaki drogowe, o które wnioskuje poseł, są już w Polsce obowiązkowe - i to od blisko 16 lat.
Zobacz wideo

Poseł PiS ze Szczecina Artur Szałabawka w połowie lipca skierował do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka interpelację w sprawie oznakowania przejść dla pieszych. Jak zaznaczył, dla bezpieczeństwa pieszych kluczowe jest odpowiednie oznakowanie przejść. "Jednak nie wszystkie przejścia dla pieszych są oświetlone, a namalowane oznakowanie poziome podlega ścieraniu z biegiem czasu. Zdaniem ekspertów elementy odblaskowe siedmiokrotnie zwiększają szansę, że kierowca zauważy obiekt oznakowany w ten sposób" - zauważył poseł w swojej interpelacji.

Poseł PiS chce wprowadzenia odblaskowych znaków drogowych. Istnieją od 16 lat

Szałabawka poprosił ministra infrastruktury o wprowadzenie przepisów, które nakładałyby na zarządców dróg obowiązek wprowadzenia znaków wykonanych "w technologii odblaskowej".

W tym przypadku kluczowe jest zastosowanie takich materiałów na części informacyjnej znaków: D-6 - „przejście dla pieszych”, D-6A - „przejazd dla rowerów” oraz D-6B - „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”, czyli wykonanie ich w technologii odblaskowej - znak błyszczący światłem odbijanym od swojej powierzchni

- podkreślił.

Interpelacja posła doczekała się już odpowiedzi. Sekretarz stanu Rafał Weber w imieniu ministra infrastruktury poinformował Szałabawkę, że przepisy, o których wprowadzenie zawnioskował, obowiązują od lipca 2003 roku.

Obowiązujące warunki techniczne dla znaków drogowych określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

- zaznaczył.

Jak dodał, zgodnie z tymi przepisami do wykonania znaków drogowych stosowane są właśnie materiały odblaskowe. Ponadto w przypadku niektórych znaków obowiązuje stosowanie folii odblaskowych i folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej w kolorze żółto-zielonym lub pomarańczowym.

Wobec przywołanych wyżej przepisów (..) nie widzę uzasadnienia do wprowadzenia dodatkowych regulacji w przedmiotowym zakresie

- zaznaczył sekretarz stanu w ministerstwie.

Niedawno Artur Szałabawka zapytał resort infrastruktury o umożliwienie montażu we wszystkich samochodach małych tablic rejestracyjnych. Jak tłumaczył, część kierowców chciałaby mieć wybór i możliwość montowania małych tablic np. ze względów estetycznych, bądź w autach o modyfikowanym nadwoziu. Resort poinformował posła PiS, że nie widzi powodów, by rozszerzać przepisy.

Więcej o: