PKW zapowiada: Wiosna i Razem nie dostaną subwencji, nawet jeśli komitet Lewicy przekroczy 3 proc.

Nawet jeśli komitet wyborczy Lewica przekroczy próg 3 proc. podczas jesiennych wyborów parlamentarnych, Wiosna Roberta Biedronia i Razem Adriana Zandberga nie otrzymają subwencji partyjnych. Wszystko dlatego, że komitet jest zorganizowany wokół Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Sojusz Lewicy Demokratycznej poinformował ostatnio o zmianie skrótu nazwy partii z SLD na Lewica. Decyzja ta wiązała się ze zobowiązaniami wobec partii, z którymi Sojusz tworzy Komitet Wyborczy Lewica. Będzie on skupiony wobec partii Włodzimierza Czarzastego, dzięki czemu aby wejść do Sejmu, będzie musiał przekroczyć próg 5, a nie 8 proc.

Zobacz wideo

Wiosna i Razem nie otrzymają subwencji

Rozwiązanie takie ma jednak swoje słabe strony. Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, nawet jeżeli komitet przekroczy próg 3 proc., który pozwala na otrzymanie subwencji partyjnych, to nie otrzymają ich partie Wiosna i Razem.

Wszystko dlatego, że komitet wyborczy skupiony jest wokół Sojuszu Lewicy Demokratycznej - tylko ta partia w przypadku dostania się do Sejmu otrzyma fundusze na swoją działalność. Wiosna i Razem otrzymałyby fundusze, jeśli stworzyłyby z Sojuszem Lewicy Demokratycznej komitet koalicyjny.

Więcej o: