PiS szczodrze obdarza Kościół. W trzy lata parafie dostały ponad 2000 ha nieruchomości

Od 2015 r. do 2018 r. parafiom w całej Polsce Ministerstwo Rolnictwa przekazało ponad 2,2 tysiące hektarów nieruchomości. W wykazie resortu nie ma wartości działek, ale jeśli przyjąć średnią cenę gruntu w Polsce, PiS w trzy lata mógł oddać Kościołowi ziemie warte 100 milionów złotych.
Zobacz wideo

Przekazane w latach 2015-2018 r. działki znajdowały się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. O to, ile gruntów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało kościołom i związkom wyznaniowym, w maju poprzez interpelację pytał poseł PO Piotr Misiło. Z informacji udzielonej przez ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego wynika, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie "Kościołom, związkom wyznaniowym oraz innym podmiotom o charakterze religijnym" nieruchomości o powierzchni 2214 hektarów.

W dalszej części odpowiedzi dowiadujemy się, że w latach 2015-2018 działki też sprzedawano. Chodzi dokładnie o cztery nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2 ha i wartości ponad 250 tys. zł.

Z zestawienia wynika, że KOWR sprzedał działkę o powierzchni 0,44 ha parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mszanie za 61,7 tys. zł. Za 1,7 tys. zł nieruchomość kupiła parafia Andrzeja Apostoła w Rożnowicach (0,1 ha), z kolei kościołowi św. Mikołaja w Dzierzbicach sprzedano działkę o pow. 0,5 ha za 53,8 tys. zł. Ze wszystkich sprzedanych działek Skarb Państwa dostał najwięcej od Świadków Jehowy, których wspólnota za grunt w Bartoszycach (0,17 ha) zapłaciła KOWR 133 tys. zł.

Przy gusowskiej średniej to 100 milionów zł

Ośmiostronicowy wykaz (TUTAJ całość) oddanych za darmo działek zbiera informacje z całej Polski. Najwięcej gruntów trafiło do parafii św. Jakuba Apostoła (gm. Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie). KOWR oddał kościołowi pięć działek o powierzchni ponad 100 hektarów. Na 35 pozycji z kolei znajduje się informacja o przekazaniu we współwłasność 12 zachodniopomorskim parafiom gruntów o łącznej powierzchni 180 ha.

W zestawieniu nie ma podanej wartości przekazanych działek i nie jesteśmy w stanie jej wyliczyć. Jeśli jednak przyjąć średnią cenę gruntów według GUS (46,8 tys. zł za hektar w marcu 2019 r.), przez trzy lata PiS mógł przekazać kościołom nawet 101 mln zł.

Przekazywanie Kościołowi gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie jest czymś nowym, z informacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że od powstania Agencji Nieruchomości Rolnej (teraz KOWR) do maja 2019 r. "kościelnym osobom prawnym" nieodpłatnie przekazano ponad 90 tys. hektarów. 

Dofinansowania z Ministerstwa Środowiska

Warto zauważyć, że Misiło wystosował pytania do wszystkich resortów. W większości przypadków odpowiedź brzmi: ani resort, ani podległe mu jednostki nie przekazywały nieruchomości i innych dóbr. Wciąż nie ma odpowiedzi z ministerstw: sprawiedliwości, infrastruktury i zdrowia. 

Z kolei Ministerstwo Środowiska poinformowało o dofinansowaniach, które przekazało kościołom. Prawie dwa miliony trafiły do Caritasu Diecezji Kieleckiej na "termomodernizację obiektów Caritas wraz z instalacją solarną i fotowoltaiki". Resort ponadto przyznał:

  • 153,4 tys. zł Diecezji Łomżyńskiej - Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup na "Przygotowanie, wyprodukowanie i wyemitowanie cyklu audycji o charakterze edukacyjnym 'Ekokwadrans' i 'Sygnały natury'",
  • 129 tys. Fundacji Niedziela na opracowanie " 3 dodatków tematycznych w tygodniku
    'Niedziela'",
  • 213 tys. zł Diecezji Łomżyńskiej - Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup na kolejny cykl 16 audycji "Ekokwadrans",
  • 313 tys. zł fundacji Lux Veritatis na cykl 9 audycji telewizyjnych,
  • 118 tys. zł Instytutowi Gości Media na dwa dodatki tematyczne w tygodniku "Gość Niedzielny",
  • 118 tys. zł Poligrafii Redemptorystów na książkę "Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si".
Więcej o: