Upały przekonały prezydenta, że zmiany klimatu to problem. "Poważne wyzwanie cywilizacyjne"

- Ostatnie upalne dni w Polsce i całej Europie - gdzie zanotować można było rekordowo wysokie temperatury - w sposób jednoznaczny pokazują nam, że anomalie pogodowe to coraz częstsze zjawisko, a zmiany klimatu to w istocie poważne wyzwanie cywilizacyjne - przyznał Andrzej Duda, otwierając 24. Konferencję Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu.
Zobacz wideo

W środę w Warszawie rozpoczęła się 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu. Oficjalnie otworzył ją prezydent Andrzej Duda

Afrykańskie upały dowodem na zmiany klimatu

Rozpoczynając konferencję, Andrzej Duda przyznał, że ostatnie upały w Polsce i Europie "w sposób jednoznaczny pokazują nam, że anomalie pogodowe to coraz częstsze zjawisko, a zmiany klimatu to w istocie poważne wyzwanie cywilizacyjne". Zaznaczył, że negatywne skutki zmian klimatycznych wykraczają poza środowisko naturalne. - (...) odczuwalne są we wszystkich sektorach gospodarki i w sposób znaczący wpływają na funkcjonowanie państw i całych społeczeństw - wytłumaczył.

- Jednym z najpoważniejszych dla środowiska naturalnego efektów, które one przynoszą, są susze. Tylko w czasie ubiegłego lata klęska suszy dotknęła w Polsce ok. 130 tys. gospodarstw rolnych i zniszczyła 3,5 mln hektarów upraw, a straty przez nią wywołane szacowane były na ok. 830 mln euro, czyli 3,6 mld złotych - wyliczał.

Andrzej Duda: W walce ze zmianami klimatu nie jesteśmy jednak bezbronni

Prezydent podkreślił, jak ważne jest rozwijanie alternatywnych źródeł energii, które "zagwarantują z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostaw, a z drugiej zaś zminimalizują negatywne skutki zmieniającego się klimatu". Jako przykład podał energetykę wodną.

- W walce ze zmianami klimatu nie jesteśmy jednak bezbronni - podkreślił. Dodał, że w walce tej będzie trzeba podjąć kompleksowe działania związane m.in. ze zmianą struktury przemysłu i zatrudnienia. Przypomniał też, że trzeba przy tym pamiętać o kosztach społecznych, które się ze zmianami wiążą.

- Chcemy zagwarantować, że w centrum uwagi znajduje się człowiek oraz że wobec konieczności ograniczania emisji uwzględnia się zwalczanie marginalizacji społecznej, zwalczanie ubóstwa czy włączenie wszystkich grup obywateli w proces wypracowania polityk publicznych. Innymi słowy - chcemy promować przekonanie, że zmiany na rzecz ochrony klimatu, które nas czekają, mają pełne poparcie społeczne - podkreślił prezydent. - Inaczej nie uda się osiągnąć skutku (...) - dodał.

Jeśli chcesz działać na rzecz klimatu, ale nie wiesz, od czego zacząć lub jak to zrobić, możesz wesprzeć Greenpeace, które w Polsce prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju czystych źródeł energii i sukcesywnie walczy z opieszałością polityków w tej kwestii. Nawet niewielka wpłata wzmacnia skuteczność tych działań. Możesz jej dokonać pod tym linkiem >>

Więcej o: