Rzecznik TSUE: Polska ustawa o sądach powszechnych była zagrożeniem dla niezawisłości sądownictwa

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) powinien orzec, że nowe zasady przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku są sprzeczne z prawem Unii - taką opinię wydał w czwartek rzecznik generalny TSUE. Jeżeli orzeczenie w tej sprawie, którego należy spodziewać się po wakacjach, będzie zgodne z wydaną w czwartek opinią, stanie się ono także wykładnią, czy Komisja Europejska może ingerować w system sądownictwa w państwach członkowskich.
Zobacz wideo

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że polska ustawa z lipca 2017 roku o sądach powszechnych, która wprowadziła nowe zasady przechodzenia sędziów w stan spoczynku, była niezgodna z unijnym prawem. Ta opinia nie jest dla sędziów wiążąca, choć w większości przypadków wykorzystują oni oceny przygotowane przez rzeczników generalnych. Orzeczenia Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie należy się spodziewać po przerwie wakacyjnej.

TSUE: Ustawa była zagrożeniem dla niezawisłości sądownictwa

Ustawę o sądach powszechnych zaskarżyła do unijnego Trybunału Komisja Europejska w grudniu 2017 roku. Zakwestionowała zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć i zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów. Uznała, że to zagrożenie dla niezawisłości sądownictwa. Dziś tę argumentację podzielił rzecznik generalny Trybunału „Zakwestionowane przepisy naruszają zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów” - napisał rzecznik generalny.

Polska wprowadziła później zmiany do ustawy: wiek emerytalny został zrównany, a o przedłużeniu czynnej służby decyduje KRS, nie minister. Komisja Europejska jednak skargi z Trybunału nie wycofała. Argumentowała, że nowelizacja nie rozwiązała wszystkich wątpliwości i że chce poczekać na ostateczne orzeczenie. Jeśli będzie ono niekorzystne dla rządu, może otwierać drogę do odszkodowań tym sędziom, którzy zostali zmuszeni do przejścia na emeryturę przed nowelizacją ustawy. Ponadto, jak można usłyszeć w Trybunale, orzeczenie Wielkiej Izby będzie wykładnią, czy Komisja Europejska może ingerować w system sądownictwa w państwach członkowskich.

Więcej o: