Warszawa. Radni PiS chcieli w uchwale przykryć zryw 4 czerwca rocznicą pielgrzymki Jana Pawła II

Po burzliwych obradach podczas sesji Rady Warszawy radni KO odrzucili projekt radnych PiS, którzy przy okazji obchodów 30. rocznicy wyborów 1989 roku chcieli upamiętnić 40. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
Zobacz wideo

30 maja odbyła się sesja Rady Warszawy, podczas której wybuchł spór o charakter upamiętnienia rocznicy wyborów 4 czerwca w Warszawie. Oba kluby - Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska - zaprezentowały inne projekty dotyczące przebiegu obchodów. Ostatecznie zwycięski okazał się projekt KO, który ma w Radzie Warszawy większość.

Warszawa. Projekt radnych PiS odrzucony. "Jesteście przeciwko upamiętnieniu Jana Pawła II?"

Radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali swój projekt obchodów, w którym domagali się, żeby 4 czerwca upamiętnić 40. rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce (trwała od 2 czerwca do 10 czerwca 1979 roku). Dopiero kolejnym punktem w przedstawionym przez nich stanowisku było upamiętnienie 4 czerwca przemiany ustrojowej z 1989 roku, do której radni PiS odnieśli się z dystansem.

"Niestety, ogromne nadzieje, jakie wielu rodaków wiązało z wyborami 4 czerwca 1989 roku nie zostały w pełni spełnione, co szczególny wyraz znalazło w zatrzymaniu lustracji i doprowadzeniu do odwołania w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku rządu Jana Olszewskiego" - napisali we wniosku.

Projekt radnych PiS został odrzucony podczas głosowania - za przyjęciem stanowiska było 18 radnych, przeciwko 39. Radna Monika Jaruzelska wstrzymała się od głosu.

Koalicja Obywatelska o wyborach 4 czerwca: wielki, obywatelski zryw

Następnie radni Koalicji Obywatelskiej - na wniosek szefa klubu Jarosława Szostakowskiego - przedstawili i poddali pod głosowanie swój projekt dotyczący obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca. Nie było już w nim wzmianki o upamiętnieniu rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce. W piśmie radnych KO znalazł się za to zapis, że wybory 4 czerwca były "wielkim, obywatelskim zrywem, podczas którego Polska znów wkroczyła na drogę wolności". Znalazła się tam również wzmianka, że podczas wyborów w 1989 roku "Polki i Polacy pokazali, że jedyną akceptowaną przez nas drogą rozwoju kraju jest integracja z zachodem Europy".

W uchwale radnych KO odniesiono się także do współczesnej sytuacji w Polsce i napisano m.in.:

Rada m.st. Warszawy wyraża szacunek i wdzięczność liderom opozycji demokratycznej tamtych czasów i wszystkim osobom, których trud, poświęcenie i mądrość doprowadziły Polskę do wolności i demokracji
Wyrażamy nadzieję, że historia tamtych dni będzie przestrogą dla nas, a demokracja, wolności i prawa obywatelskie będą w Polsce przestrzegane

Projekt uchwały zaproponowany przez radnych KO spotkał się z dużym sprzeciwem radnych PiS.  - Jesteście przeciwko upamiętnienia Jana Pawła II? Macie inne autorytety? Boję się myśleć, jakie - wskazywał ze wzburzeniem radny PiS Piotr Mazurek.

W odpowiedzi na zastrzeżenia radnych PiS Jarosław Szostakowski z KO odparł, że rocznicę czerwca 1989 roku poprzedzało oprócz pielgrzymki papieża Jana Pawła II z 1979 roku wiele innych, znaczących wydarzeń, takich jak strajki z czerwca 1976 roku czy poznański czerwiec 1956. - Nie chcemy wyliczać ich wszystkich, nasze stanowisko jest poświęcone 30. rocznicy wyborów 1989 roku - skwitował.

Radni Koalicji Obywatelskiej przegłosowali swój projekt większością głosów (za było 42 radnych, wstrzymało się 16).

Więcej o: