Sondaż dla Gazeta.pl: Kwaśniewski najlepszym prezydentem ostatnich 30 lat. Ale nie dla tych, którzy nie pamiętają PRL-u

Jacek Gądek
Aleksander Kwaśniewski jest najczęściej wskazywany jako najlepszy prezydent - 40 proc. Drugi jest Andrzej Duda (29 proc.), a trzeci Lech Kaczyński (17 proc.), którzy łącznie - a bo to mistrz i uczeń na prawicy - mają więcej wskazań niż lider rankingu. To wyniki sondażu Kantar dla Gazeta.pl.

Bronisława Komorowskiego wskazało jako najlepszego zaledwie 7 proc. badanych. Lecha Wałęsę - 5 proc. Dobrodzieja w gen. Wojciechu Jaruzelskim (wybranego w 1989 r. przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta PRL i urzędującego przez niewiele ponad rok) widzi z kolei 2 proc. ankietowanych. Kobiety i mężczyźni mają podobne sympatie, ale rozkład głosów jest zupełnie różny, gdy spojrzymy na wykształcenie i wiek respondentów.

Najlepszy prezydent wg. PolakówNajlepszy prezydent wg. Polaków Sondaż Kantar dla Gazeta.pl / Marta Kondrusik

Młodzi wolą Dudę. Starsi Kwaśniewskiego

Wiek - kogo Polacy uznają za najlepszego prezydenta?Wiek - kogo Polacy uznają za najlepszego prezydenta? Kantar / Marta Kondrusik

Osoby w wieku 18-29 lat za najlepszego uznają Andrzeja Dudę - co drugi młody stawia na urzędującego prezydenta. Kwaśniewskiego wskazuje tylko 22 proc. osób najmłodszych. Co ciekawe, wśród najmłodszych Lech Kaczyński i Lech Wałęsa solidarnie mają po 10 proc. wskazań.

Wraz z wiekiem wyborcy coraz łaskawiej patrzą na Kwaśniewskiego. Doceniają go osoby powyżej 30 lat i nie ma znaczenia to, czy ktoś jest ledwo po "trzydziestce" czy dobiega 90 lat, bo poparcie i tak oscyluje wokół 45 proc.

Jeśli z kolei zadać pytanie, który prezydent był najgorszy, to młodzi nie lubią Komorowskiego (26 proc.) - osoby do 24 lat stawiają go niemal na równi z gen. Jaruzelskim (27 proc.). Z kolei najstarsi (60+) wyborcy nie znoszą Dudy - zgarnął aż 37 proc. negatywnych ocen.

Najgorszy prezydent wg. PolakówNajgorszy prezydent wg. Polaków Sondaż Kantar dla Gazeta.pl / Marta Kondrusik

Wykształcenie: im wyższe, tym bardziej Kwaśniewski

Wykształcenie - kogo Polacy uznają za najlepszego prezydenta?Wykształcenie - kogo Polacy uznają za najlepszego prezydenta? Kantar / Marta Kondrusik

Im wyborca lepiej wykształcony, tym bardziej popiera Kwaśniewskiego. Zatem wśród ludzi z zaledwie podstawówką w CV prowadzi Andrzej Duda (56 proc. wskazań), Kwaśniewski ma 24 proc., a Lech Kaczyński 11 proc.

Kwaśniewskiego za najlepszego uważa 40 proc. osób z wykształceniem zawodowym. Wśród osób z maturą ten odsetek rośnie do 43 proc. A wśród magistrów szybuje do 54 proc.

A jeśli zapytać o to, kto był najgorszy? Jeśli ktoś ma tylko podstawówkę w CV to nie znosi Komorowskiego. Jeśli ktoś skończył tylko zawodówkę, to Lecha Kaczyńskiego. Jeśli ma maturę albo magisterkę - Dudę.

Wyborcy Koalicji Europejskiej zapominają o Komorowskim

Co ciekawe, wyborcy Koalicji Europejskiej nie cenią prezydentury Bronisława Komorowskiego. Aż 74 proc. głosujących na KE uznaje, że Kwaśniewski był najlepszy, a na Komorowskiego wskazuje zaledwie 11 proc. - niewiele więcej niż na Lecha Wałęsę (8 proc.). Z pewnością ci, którzy chwalą Kwaśniewskiego są jednocześnie pozytywnie nastawieni do Komorowskiego, ale były polityk PO jest dla nich dopiero drugim wyborem.

Wyborcy PiS jakby już z kolei zapominali o prezydenturze Lecha Kaczyńskiego - za najlepszego uznaje go 32 proc. elektoratu tej partii. PiS-owcy wolą bowiem Andrzeja Dudę - 55 proc. wskazań wśród osób popierających tę partię. Komorowski nie uzyskał w ich oczach ani grosza poparcia, a Kwaśniewskiego najlepiej wspomina 9 proc. wyborców partii rządzącej.

Tu też dwie ciekawostki. Pierwsza: wyborcy Wiosny wolą prawicowego Dudę (17 proc.) od centrowego Komorowskiego (7 proc.). A wyborcy Janusza Korwin-Mikkego i Kukiz’15 stawiają na lewicowego Kwaśniewskiego (46 proc.), a nie prawicowego Lecha Kaczyńskiego (27 proc.).

Niechęć - największa do Dudy

Antypatie do prezydentów są bardziej podzielone. Ankietowani niemal na równi ocenili jako najgorszego prezydenta kolejno: Andrzeja Dudę (24 proc.), Bronisława Komorowskiego (22 proc.) i gen. Wojciecha Jaruzelskiego (21 proc.). Lecha Kaczyńskiego za najgorszego uznało 16 proc., Wałęsę - 12 proc., a Kwaśniewskiego - 5 proc.

Jednak z pewnością dużą część krytyków Kwaśniewskiego "zassał" gen. Jaruzelski - bo w oczach zawłaszcza prawicowego elektoratu Jaruzelski to zbrodniarz, a Kwaśniewski tylko postkomunista, ale w sumie z podobnego obozu.

Sondaż Kantar przeprowadzono metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie 698 osób w dniach 16-22 maja 2019 r.

Jacy są? Wałęsa bez mądrości, Kwaśniewski z obciachem

W naszym sondażu badani wskazywali też pozytywne i negatywne cechy prezydentów, wybierając je z jednakowego dla wszystkich prezydentów katalogu cech.

I tak: Aleksander Kwaśniewski silnie kojarzy się badanym z takimi cechami jak: otwartość, mądrość, spokój i rozsądek. Negatywne cechy wskazywane są rzadko, ale jeśli już to są to obciach i populizm.

Aleksander KwaśniewskiAleksander Kwaśniewski Kantar dla Gazeta.pl

Aleksander KwaśniewskiAleksander Kwaśniewski Kantar dla Gazeta.pl

Bronisław Komorowski kojarzy się przede wszystkim ze spokojem, nie jest jednak postrzegany jako przywódca ani autorytet, co tłumaczy też pomijanie go przez ankietowanych, gdy mieli wskazać najlepszą głowę państwa. Z negatywnych skojarzeń badani przypisują mu populizm i obciach.

Bronisław KomorowskiBronisław Komorowski Kantar dla Gazeta.pl

Bronisław KomorowskiBronisław Komorowski Kantar dla Gazeta.pl

Lech Kaczyński wywołuje pozytywne skojarzenia, a najsilniejsze z nich to szacunek (pojawiające się z podobną siłą jeszcze jedynie u Andrzeja Dudy), patriotyzm, spokój i mądrość. A z negatywów śp. prezydenta wskazywane są - rzadko, ale jednak - konflikt i populizm.

Lech KaczyńskiLech Kaczyński Kantar dla Gazeta.pl

Lecha KaczyńskiLecha Kaczyński Kantar dla Gazeta.pl

Z kolei Lech Wałęsa ma wedle badanych silne pozytywne cechy patrioty i przywódcy. Z noblistą prawie w ogóle nie kojarzy się natomiast mądrość i spokój, a rozsądek wręcz nigdy. Negatywne cechy przypisywane Wałęsie to z kolei konflikt, populizm i obciach.

Lech WałęsaLech Wałęsa Kantar dla Gazeta.pl

Lecha WałęsaLecha Wałęsa Kantar dla Gazeta.pl

Urzędujący Andrzej Duda kojarzy się intuicyjnie przede wszystkim z patriotyzmem, spokojem i szacunkiem (właściwym też Lechowi Kaczyńskiemu), a gdy przychodzi wskazać badanym negatywne cechy to mówią o nim jako dwulicowym populiście.

Andrzej DudaAndrzej Duda Kantar dla Gazeta.pl

Andrzej DudaAndrzej Duda Kantar dla Gazeta.pl

Zobacz wideo
Więcej o: