Senat przyjął poprawki do nowelizacji Kodeksu karnego. Ustawa trafi z powrotem do Sejmu

Senat przyjął kilkadziesiąt poprawek do nowelizacji Kodeksu karnego. Za głosowało 55 senatorów, przeciwko jeden, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi z powrotem do Sejmu, który może ją zaakceptować lub odrzucić bezwzględną większością głosów.
Zobacz wideo

Nowelizacja kodeksu karnego zaostrza między innymi kary za przestępstwa pedofilii, na przykład podwyższa maksymalną karę za zgwałcenie dziecka do 30 lat z obecnych 15 oraz przewiduje, że zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu.

Senat przyjął poprawki Kodeksu karnego

Nowe przepisy podwyższają również kary za seksualne wykorzystanie dzieci - od 2 do 15 lat więzienia - dotychczas od 2 do 12 lat. Zgodnie z nowymi przepisami, zakres informacji ujawnianych w tak zwanym rejestrze pedofilów zostanie uzupełniony o dane dotyczące zawodu wyuczonego i wykonywanego przez sprawcę w chwili popełnienia przestępstwa.

Nowelizacja kodeksu karnego przebiega nie bez kontrowersji. Najwięcej z nich dotyczyło zapisu o doprowadzeniu osoby małoletniej do obcowania płciowego. Krakowski Instytut Prawa Karnego w swojej ekspertyzie podnosił, że jedna zmian w projekcie, który przeszedł przez Sejm, spowodowałaby zniesienie karalność czynu "polegającego na doprowadzeniu małoletniego do lat 15 do obcowania płciowego". Ostatecznie senatorowie Prawa i Sprawiedliwości do liczącej 46 stron nowelizacji zgłosili aż 30 poprawek.

Więcej o: