Pensje w PE są wysokie, ale hojne dodatki można stracić

Zarobki w Parlamencie Europejskim wiele razy przewyższają średnie uposażenie w Polsce. Ale czy rzeczywiście są aż tak wysokie? Więcej w wideo poniżej.
Zobacz wideo

Wysokość podstawowego uposażenia członków Parlamentu Europejskiego jest stała i wynosi zawsze 38,5 proc. pensji sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Żeby nie dochodziło do manipulacji, deputowani nie mogą zmienić wysokości swoich pensji w głosowaniu.

Jednak podstawowe uposażenie to nie wszystko. Członkom PE przysługują jeszcze diety i dodatki, jednak jeśli deputowani nie przykładają się do swoich obowiązków, mogą je stracić.

Więcej o: