"Europa to przestrzeń między katedrą a uniwersytetem". Najważniejsze cytaty z przemówienia Tuska

Dużo odniesień do ostatnich wydarzeń oraz sporo uwag bardziej ogólnych, dotyczących roli uniwersytetów, demokracji i życiowych postaw. Wybraliśmy najważniejsze cytaty z wystąpienia Donalda Tuska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zobacz wideo

Podczas wtorkowego wystąpienia Donald Tusk odniósł się m.in. do dyskusji, którą wywołały słowa Leszka Jażdżewskiego wygłoszone na Uniwersytecie Warszawskim. - Kilka dni temu rozpętała się burza po jednej wypowiedzi na Uniwersytecie Warszawskim, byłem tam świadkiem i uczestnikiem tego zdarzenia. Co ciekawe, gorączka polityczna wokół słów, które tam padły, przesłoniła istotę problemu. Otóż kluczowe dzisiaj pytanie brzmi: Ile wolności na polskich uczelniach? Po co nam uniwersytety? Czy uniwersytety pragną i czy mają możliwości, by realizować tak zwaną trzecią misję? Misję organizowania życia publicznego poza wykładami, poza wiedzą jako taką, misję organizowania ludzi o różnych poglądach i udzielania im gościny i możliwości, by te różne, nie zawsze pasujące innym poglądy wygłaszać. To jest właściwie istota europejskości, ta misja uniwersytetu. - powiedział szef Rady Europejskiej i dodał: 

Tak naprawdę Europa to jest to niezwykłe napięcie i ta piękna przestrzeń między katedrą a uniwersytetem. Między prawdą objawioną a rebelią intelektualną, czasami emocjonalną

Donald Tusk w Poznaniu odniósł się do słów Jażdżewskiego

W trakcie wystąpienia były premier zacytował swojego promotora, prof. Romana Wapińskiego. - Wezwał mnie i powiedział, że ze względu na pewne zdarzenia polityczne na Uniwersytecie Gdańskim ówczesna policja polityczna wywiera presję, aby grupę studentów, w tym mnie, usunąć z uczelni. "Odpowiedziałem w ten sposób" - powiedział profesor Wapiński - "mówicie, że studenci przekroczyli pewne granice, a ja chcę powiedzieć, że uniwersytet jest własnie od tego, by przekraczać pewne granice. Granice dogmatu, doktryny, granice rutyny". I powiedział: "Nie wiem, czy pana uchronię, czy sam uchronię swoje stanowisko, ale niech pan przekracza granice".

Wystąpienie Donalda Tuska odbyło się w ramach uroczystości stulecia Uniwersytetu Poznańskiego. Nic dziwnego więc, że szef RE wiele miejsca poświęcił roli uczelni. - Uniwersytet to poważny problem. To jest europejski problem. W latach spokoju wydaje się: "ot, uczelnie, gdzie uczą się studenci, wykładają profesorowie, doktorzy". Ale bywają takie momenty, gdy uświadamiamy sobie, że uniwersytety to rdzeń Europy, że uniwersytety to gwarancja wolności, to przestrzeń publiczna, bez której żadna demokracja nie jest w stanie przetrwać - powiedział.

Tusk o zatrzymaniu autorki "Maryi z tęczą": W głowie mi się to nie mieści

W kolejnym cytacie wartym zapamiętania Tusk ponownie odniósł się do bieżących wydarzeń. Stwierdził, że burza, którą w Polsce wywołały słowa Jażdżewskiego, nie zostały odnotowane w europejskich stolicach, ponieważ "w wielu miejscach w Europie jest rzeczą naturalną, że ludzie wymieniają się kontrowersyjnymi poglądami". - Inna informacja niestety obiegła prawie cały świat. Informacja o tym, że została zatrzymana i przez wiele godzin przesłuchiwana autorka pewnej kontrowersyjnej grafiki - Matka Boska z tęczą w tle. Od Iranu przez Rosję po Hiszpanię, Anglię i Stany Zjednoczone wszyscy zauważyli ten przedziwny fakt - powiedział Tusk. Następnie dodał: 

Zatrzymana, dziękując za wsparcie, napisała: 'Jestem bardzo zmęczona, ale przede wszystkim w głowie mi się to wszystko nie mieści'. Powiem szczerze, że mi też to się nie mieści w głowie.

Następnie były premier powiedział:

Europa będzie Europą, tak jak ją wybraliśmy i Polska będzie wolnościową demokracją, o jaką walczyliśmy, póki nikt nikogo nie będzie straszył, prześladował, więził za przekonania, ekspresję myśli czy artystyczną wrażliwość.

"Wasz uniwersytet przetrwa wszystkie wahnięcia historii"

W podobnym tonie utrzymany jest kolejny cytat, który wybraliśmy z przemówienia: 

Jestem przekonany, że wasz uniwersytet przetrwał i przetrwa wszystkie wahnięcia historii tak długo, jak będzie misję różnorodności i wiarę w sens różnorodności oraz wolności respektował i praktykował. W końcu stoi za tym przekonaniem precyzyjny artykuł naszej konstytucji, która mówi, że każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania oraz wolność korzystania z dóbr kultury.
Zobacz wideo
Więcej o: