Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kiedy zaczyna się kampania wyborcza? Kto ją finansuje?

Kiedy zaczyna się kampania wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i jakie są jej zasady? Kto finansuje kampanię wyborczą komitetów startujących w eurowyborach i kiedy zaczyna się cisza wyborcza?
Zobacz wideo

W Polsce kampania wyborcza rozpoczyna się formalnie z dniem ogłoszenia postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów. Prezydent Andrzej Duda podpisał odpowiedni dokument w sprawie zarządzenia tegorocznych eurowyborów 25 lutego 2019 roku, a kiedy został on opublikowany w Dzienniku Ustaw, w świetle prawa rozpoczęła się kampania wyborcza. Zakończenie majowej kampanii wyborczej wypada 24 maja 2019 r. o północy - wtedy rozpoczyna się cisza wyborcza.

Niektóre zasady kampanii wyborczej do Europarlamentu. Jakie prawa mają komitety wyborcze?

Agitację wyborczą może prowadzić każdy komitet wyborczy i wyborca. Komitety wyborcze mają prawo prowadzenia agitacji wyborczej w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, a także w prasie i w internecie. Te komitety, które zarejestrują swoich kandydatów, mogą przez 15 dni przed wyborami korzystać prawa do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Koszt tych audycji pokrywa nadawca. 

Materiały wykorzystywane w kampanii wyborczej, takie jak ulotki czy plakaty, muszą zawierać informacje prawdziwe. Powinny także zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą. W materiałach wyborczych nie wolno podawać informacji o poparciu udzielanym kandydatom innego komitetu lub o poparciu udzielanym przez inny komitet, a także wizerunków kandydatów innych komitetów

Komitety wyborcze, kandydaci oraz wyborcy w ramach kampanii wyborczej nie mogą organizować loterii fantowych, konkursów i innego rodzaju gier losowych, w których wygranymi są nagrody
pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość gadżetów reklamowych lub promocyjnych. W ramach prowadzonej agitacji wyborczej nie można także rozdawać napojów alkoholowych.

Wydatki na kampanię do Europarlamentu. Kto płaci za materiały wyborcze?

Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne, a wydatki poniesione na nią przez partie polityczne są pokrywane z ich własnych funduszy. Komitet wyborczy każdej partii musi zdać sprawozdanie finansowe przed Państwową Komisją Wyborczą. Komitety wyborcze nie mogą prowadzić zbiórek publicznych, ale mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy wolontariuszy, np. przy rozwieszaniu plakatów czy roznoszeniu ulotek. Mogą także - również nieodpłatnie - korzystać z lokali partii politycznych lub członków komitetu wyborczego wyborców oraz sprzętu biurowego. Co istotne, wydatki przeznaczone na płatne ogłoszenia wyborcze w prasie, radiu i telewizji nie mogą przekraczać 80 proc. wydatków komitetu wyborczego. Jednocześnie należy podkreślić, że wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu państwa.

Więcej o: