Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Obowiązki europosłów

Deputowani do Parlamentu Europejskiego w trakcie pięcioletniej kadencji pracują zazwyczaj w trzech miejscach: w Strasburgu (obrady plenarne PE), Brukseli (gdzie odbywają się posiedzenia komisji i grup politycznych PE) i w okręgu wyborczym, z którego poseł został wybrany. Jakie są obowiązki i przywileje europosłów?
Zobacz wideo

Europoseł musi przede wszystkim wykonywać dwa obowiązki. Pierwszym jest przedstawianie pomysłów korzystnych dla obywateli Unii Europejskiej podczas obrad Parlamentu: związane jest to z pracami nad rezolucjami, zgłaszaniem poprawek oraz finalnym głosowaniem nad ustawami. Drugim obowiązkiem są spotkania z wyborcami oraz wyjaśnianie im sposobu działania i pracy w PE.

W Parlamencie europosłowie zrzeszają się we frakcje najbardziej odpowiadające ich poglądom politycznym. W samej frakcji zasiadają przedstawiciele różnych krajów członkowskich UE, dlatego nie zawsze posłom łatwo jest wypracować konsensus. A jest to konieczne, by dana kwestia ważna dla polityków i ich wyborców trafiła na obrady Parlamentu Europejskiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak działa biuro europosła?

Zgodnie ze statutem deputowani Parlamentu Europejskiego mają prawo do korzystania z biur, urządzeń telekomunikacyjnych i samochodów służbowych Parlamentu. Otrzymują także zwrot kosztów prowadzenia swoich biur poselskich. Europarlament za biuro poselskie, które powstaje w okręgu wyborczym europosła, płaci miesięcznie prawie 4,5 tysiąca euro.

W 2017 roku blisko 50 dziennikarzy z 28 państw Europy postanowiło zbadać wydatki na krajowe biura europosłów. Z raportu przedstawionego w tym czasie przez "Newsweek" wynika, że co roku Unia Europejska przeznacza 40 milionów euro na funkcjonowanie biur europosłów (a niektórzy z nich mają nawet kilkanaście takich placówek). Dziennikarze zarzucili Parlamentowi Europejskiemu, że nie kontrolują, na co posłowie faktycznie przeznaczają pieniądze przekazywane na prowadzenie biur poselskich. Według raportu aż 174 deputowanych pobierało pieniądze z UE na biura, których nie posiadało. 

Biuro posłów ma ułatwić wyborcom kontakt z politykami, a spotkania z nimi są jednym z głównych obowiązków deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Biura służą do organizowania dyżurów, przyjmowania interesantów, współpracy z organizacjami społecznymi i charytatywnymi czy udzielaniem porad prawno-administracyjnych.

Wybory do Europarlamentu. Kim jest asystent europosła?

Każdy z europosłów otrzymuje aż 20 tysięcy euro miesięcznie, które może przeznaczyć dla swoich asystentów. Zgodnie z ostatnimi danymi w tej kadencji Europarlamentu pracowało około 4060 asystentów. Część z nich, 1416 osób, pracuje bezpośrednio przy organizacji pracy Parlamentu Europejskiego w jej siedzibach w Brukseli i Strasburgu. Pozostali to asystenci w biurach poselskich w okręgach wyborczych krajów, z których wybrani zostali deputowani.

Asystenci europosłów poza codziennymi obowiązkami (sprawdzanie poczty, przygotowywanie raportów, wykonywanie streszczeń dla prasy) wykonują też dodatkowe prace. Na stronie Parlamentu Europejskiego podali oni przykłady takich dodatkowych obowiązków: wśród nich znalazła się m.in. opieka nad dziećmi, kupowanie ubrań, a nawet oprowadzanie wycieczek.

Co to są interpelacje europoselskie?

Interpelacja poselska to jedna z form kontroli parlamentarnej, która polega na wystosowaniu oficjalnego pytania przez posła do danej instytucji Unii Europejskiej. Interpelacja to prawo do zadania pytania w każdej sprawie, które wymaga odpowiedzi oraz wyciągnięcia z niej wniosków. Wszystkie interpelacje posłów Parlamentu Europejskiego opublikowane są na stronie europarl.europa.eu.

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych i skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji wymagają odpowiedzi pisemnej oraz debaty na posiedzeniu Parlamentu. Pytania te mogą być składane przez komisje PE, grupy polityczne lub co najmniej 5 procent posłów PE. Interpelacje w kwestiach pierwszorzędnych muszą dotyczyć m.in. spraw leżących w interesie ogólnym. Średnio co roku składanych jest maksymalnie 30 interpelacji dotyczących tych kwestii.