MON odmówił finansowania czasopisma dla kombatantów AK. "Nie spełniono warunku formalnego"

Wydawanie "Biuletynu Informacyjnego", jedynego pisma o historii AK, zostało zawieszone - poinformowano w ostatnim wydaniu. Powodem są problemy finansowe, ponieważ ministerstwo odmówiło dotacji Światowemu Związkowi Żołnierzy AK.
Zobacz wideo

"Biuletyn informacyjny" - tygodnik wydawany od ponad 30 lat - został czasowo zawieszony. Początki pisma sięgają czasów okupacji niemieckiej, kiedy to "Biuletyn" był pismem konspiracyjnym. W czasach pokoju wydawnictwo przerodziło się w jedyny w Polsce tygodnik poświęcony historii Armii Krajowej i kontynuowaniu jej etosu. 

"Biuletyn Informacyjny". MON odmówiło pieniędzy żołnierzom AK

"Biuletyn informacyjny" nie będzie się jednak na razie ukazywał - poinformował mjr Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który wydaje "Biuletyn". "Szanowny i drogi czytelniku, jesteśmy zmuszeni zawiesić tę działalność popularyzatorską". Powodem są problemy finansowe. 

Dysponowana przez nas kwota, pochodząca ze składek członkowskich, bez wsparcia przez partnera, chcącego partycypować w kosztach wydawania „Biuletynu Informacyjnego” - zmusza nas do tak rozpaczliwego kroku, jak zawieszenie wydawania naszego czasopisma do czasu znalezienia innego partnera

- czytamy. 

"Partner", o którym mowa w "Biuletynie" to Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak ustaliło Radio ZET, resort odmówił w tym roku dotowania czasopisma. Nieoficjalnie może chodzić o kwotę 100 tysięcy złotych. Decyzję o odrzuceniu wniosku "Biuletynu Informacyjnego" uzasadniono "niespełnieniem warunku formalnego". Na stronie MON możemy znaleźć listę wszystkich wniosków złożonych na  działalność "podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej". Przy ofercie Światowego Związku Żołnierzy AK, który wydaje "Biuletyn" czytamy, że Związek nie zadeklarował "zamiaru odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego".

Przypominamy, że prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, mjr Leszek Żukowski, niejednokrotnie krytykował działania Ministerstwa Obrony Narodowej. Był m.in. jedną z osób, która głośno sprzeciwiała się odczytywaniu imion i nazwisk ofiar katastrofy smoleńskiej na każdym apelu pamięci. 

Działajmy z Greenpeace na rzecz ochrony dzikiej przyrody. Jeśli chcesz pomóc - wpłać datek >>

Wspomóż dziką przyrodę i przekaż datek na działalność organizacji GreenpeaceWspomóż dziką przyrodę i przekaż datek na działalność organizacji Greenpeace Fot. greenpeace.pl

Więcej o: