Pierwsze wybory do Europarlamentu w historii. Jaka była frekwencja w pierwszych wyborach do PE?

Kiedy odbyły się pierwsze wybory do Europarlamentu? Jakie kraje brały w nich udział i jaka była frekwencja, gdy po raz pierwszy wybierano członków Parlamentu Europejskiego?
Zobacz wideo

Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w dniach od 7 do 10 czerwca 1979 roku. Wzięli w nich udział obywatele dziewięciu krajów - Danii, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, RFN, Holandii, Belgii, Włoch i Luksemburga. W 1979 roku Parlament Europejski składał się z 410 eurodeputowanych. Po pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego najliczniejszymi frakcjami w Europarlamencie były Grupa Socjalistów (124 europosłów), Grupa Europejskiej Partii Ludowej (117 europosłów) oraz Grupa Demokracji Europejskiej (63 europosłów). 

Ustanowienie pierwszych wyborów do Europarlamentu

Początki Parlamentu Europejskiego sięgają Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali, które po latach przybrało nazwę "Parlament Europejski". Początkowo posłowie do Europarlamentu byli mianowani przez parlamenty państw członkowskich, przez co każdy z europarlamentarzystów sprawował podwójny mandat. Na szczycie w Paryżu w 1974 roku zadecydowano jednak, że posłowie Parlamentu Europejskiego powinni być wybierani w wyborach bezpośrednich. W styczniu 1975 r. Parlament Europejski przyjął nowy projekt konwencji, a decyzja dotycząca przeprowadzania powszechnych wyborów bezpośrednich do Europarlamentu została podpisana w dniu 20 września 1976 r. w Brukseli. Po ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie akt wszedł w życie w lipcu 1978 r., a pierwsze wybory odbyły się w dniach 7 i 10 czerwca 1979 roku. 

Frekwencja w pierwszych wyborach do Europarlamentu 

W pierwszych wyborach do Parlamentu frekwencja była dość wysoka. W 1979 roku do urn poszło 61,99 proc. spośród wszystkich uprawnionych do głosowania Europejczyków. Najwyższą frekwencję odnotowano w Belgii, gdzie zagłosowało 91,36 proc. uprawnionych do głosowania. Należy jednak podkreślić, że w Belgii głosowanie jest obowiązkowe. Bardzo wysoką frekwencję odnotowano wówczas także w Luksemburgu (88,91 proc) i we Włoszech (85,65 proc.). Nieco gorsze wyniki odnotowano kolejno w Niemczech ( 65,73 proc.), Irlandii (63,61 proc.), Francji (60,71 proc.), Holandii (58,12 proc.) oraz Danii (47,82 proc). Najniższą frekwencję w wyborach do Europarlamentu w 1979 roku odnotowano w Wielkiej Brytanii (32,35 proc.). 

Więcej o: