Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kto może kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Kto może kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Reguluje to zarówno prawo wspólnoty europejskiej, jak i kodeks wyborczy każdego z państw członkowskich.
Zobacz wideo

To, komu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego, reguluje Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wynika z niego, że każdy obywatel Unii Europejskiej, mieszkający na terenie któregokolwiek z państw członkowskich wspólnoty europejskiej, ma prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w kraju, w którym mieszka, zgodnie z zasadami dotyczącymi kandydowania obowiązującymi w danym kraju. "Prawo do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w każdym innym państwie członkowskim zamieszkania wynika z zastosowania zasady niedyskryminacji obywateli niebędących obywatelami danego kraju w stosunku do jego obywateli, a także z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu" - czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Co to jest bierne prawo wyborcze? Komu przysługuje?

Bierne prawo wyborcze, czyli prawo do kandydowania, w każdym innym państwie członkowskim regulowane jest miejscowymi przepisami. W Polsce kandydat do Parlamentu Europejskiego musi mieć ukończone 21 lat, jednak w większości państw członkowskich minimalny wiek uprawniający do kandydowania w eurowyborach to 18 lat.

Należy pamiętać, że zakaz kandydowania w wyborach wydany przez organy jednego z państw członkowskich jest zakazem obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Oznacza to, że jeżeli na mocy indywidualnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej stracimy prawo do kandydowania w Polsce, nie możemy kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w żadnym innym kraju wspólnoty europejskiej. 

Jak tworzy się listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego?

W Czechach, Danii, Grecji, Holandii, Niemczech i Szwecji jedynie partie i organizacje polityczne mają prawo do wyznaczania kandydatów do Parlamentu Europejskiego. We wszystkich pozostałych państwach członkowskich kandydaci mogą być zgłaszani, jeżeli uzyskają wymaganą liczbę podpisów popierających ich kandydaturę wyborców. W Polsce listy kandydatów rejestrują komitety wyborcze, które nie muszą być związane z żadną partią polityczną. Z danych opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w eurowyborach 2019 utworzono 21 komitetów wyborczych.  

Więcej o: